مقالات اقتصادی
مقاله ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا
تاریخ 29 مرداد 1398 ساعت 13:53:51
کد خبر: 002289
مقاله ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا

مقاله علمی و پژوهشی " ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان " مقاله ای است در 33 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مخارج بهداشتی دولت؛ رشد اقتصادی؛ سیستم معادلات همزمان؛ روش حداقل مربعات دو مرحله‌‌‌ای؛ داده‌‌‌های ترکیبی پرداخته شده است

چکیده مقاله

سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی ملی بر رشد اقتصادی تأثیر مهمی دارد. ارتقای سلامت، انسان‌هایی سالمتر و مولدتری به بار می‌آورد. همچنین سلامت و بهداشتِ مناسب، موجب بهبود و افزایش توان نیروی کار می‎شود که متعاقباً به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر می‌گردد. یکی از مسائل مهمی که دولت‌ها با آن روبه‌رو هستند سهم مخارج سلامتی تخصیص یافته به بخش بهداشت است .این مقاله با استفاده از برآورد معادلات همزمان در چارچوب الگوهای داده‌‌‌های ترکیبی و از طریق بکارگیری متغیرهای ابزاری و روش حداقل مربعات دو مرحله‎ای (G2SLS) به بررسی رابطه بین مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا در فاصله زمانی 2014-1995 پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیر متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی بر یک دیگر در کشورهای مورد بررسی است. نتایج حاصل از مطالعه می‌تواند در زمینه طراحی سیاست‌های رشد و بهبود سرمایه انسانی مورد استفاده برنامه‌‌ریزان قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Mutual Relationship between Government Health Expenditures and Economic Growth in Selected Countries of MENA Region: Simultaneous Equation System Approach

چکیده [English]

Health has an important impact on economic growth through increasing the ability of the national human resources. Health promotion leads to healthier and more productive people. Also, proper health and well-being will improve labor ability, which will subsequently lead to higher production and economic growth. One of the important issues facing the governments is the share of health expenditure allocated to the health sector. This paper uses the estimation of simultaneous equations in the framework of panel data models and through the use of instrumental variables and the two-stage least squares method (G2SLS) to investigate the relationship between government health expenditures and economic growth in selected countries of the MENA region during 1995-2014. The results indicate the effect of government health expenditures on economic growth and vice-versa in the selected countries. The results of the study can be used in designing growth policies and improving human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

Government Health Expenditures, Economic Growth, Simultaneous Equation System, Two-stage Least Squares Method, panel data

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF