مقالات حقوق خصوصی
مقاله شرط ثبات در قراردادهای دولتی
تاریخ 30 مرداد 1398 ساعت 15:32:44
کد خبر: 002302
مقاله شرط ثبات در قراردادهای دولتی

مقاله علمی و پژوهشی " شرط ثبات در قراردادهای دولتی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری خارجی؛ شرط ثبات؛ قرارداد دولتی؛ حقوق سرمایه گذاران؛ اختیارات تنظیمی و تقنینی پرداخته شده است

چکیده مقاله

شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این‌گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثبات پیش بینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده می شوند. از اینرو مقاله پیش رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن می پردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظام های حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان می باشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.

عنوان مقاله [English]

Stabilization Clauses in State Contracts

کلیدواژه‌ها [English]

Foreign investment, stabilization clause, state contract, investors’ rights, regulatory and legislation functions

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .