مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی
تاریخ 28 مهر 1398 ساعت 23:25:17
کد خبر: 003108
مقاله نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی" مقاله ای است در 45 صفحه و با 12 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ کارآفرینی سازمانی؛ ارزیابی عملکرد؛ پاداش؛ حقوق و دستمزدپرداخته شده است

چکیده مقاله

همان‌طور که بر پویایی و پیچیدگی محیط افزوده می‌شود، سازمان‌ها هم به‌منظور شناسایی فرصت‌های جدید برای عملکرد بهتر، بایستی کارآفرینانه‌تر عمل نمایند. کارآفرینی سازمانی، دربردارنده‌ی یادگیری است و به‌وسیله‌ی همکاری، خلاقیت و تعهد افراد پرورش می‌یابد. بنابراین، باید تحقیقاتی پیمایشی برای تبیین نقش مدیریت منابع انسانی در توانمندساختن سازمان برای مبادرت به فعالیت‌های کارآفرینانه صورت گیرد. مقاله‌ی حاضر که نتایج یک تحقیق توصیفی-پیمایشی را ارایه می‌کند، سعی دارد نقش نظام مدیریت منابع انسانی را در پرورش اقدامات کارآفرینانه‌ی سازمانی نشان دهد. بدین‌منظور، وضعیت و تأثیر زیرسیستم‌های اصلی مدیریت منابع انسانی، ازجمله ارزیابی عملکرد، پاداش و حقوق و دستمزد بر کارآفرینی سازمانی بررسی شده‌اند. این تحقیق در ادارات مرکزی سازمان‌های دولتی خدماتی ایران که از محل انجام فعالیت اصلی خود کسب درآمد دارند، انجام شده است. نتایج تحقیق حاضر، تاثیرگذاری معنی‌دار سیستم‌های ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد را بر کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های مورد مطالعه تأیید نمود؛ اما معنی‌داری تأثیر سیستم پاداش در سطح اطمینان 95 درصد تأیید نگردید. براساس یافته‌های تحقیق حاضر و هم‌چنین بررسی ادبیات موضوع، پیشنهاداتی برای ارتقای وضعیت کارآفرینانه نظام مدیریت منابع انسانی ارایه گردیده است.

عنوان مقاله [English]

The Role of the Human Resource Management System on Organizational Entrepreneurship

چکیده [English]

As environment becomes more complex and dynamic, organizations must become more entrepreneurial in order to identify new opportunities for superior performance. Organizational entrepreneurship involves learning, driven by collaboration, creativity and individual commitment. Also, it is widely held that HRM practices have important role in organization success. Therefore, there is a pressing need for empirical research that addresses the contributions that HRM makes to an organization's ability to embarking entrepreneurial activities. Present paper provides the results of a descriptive survey and tries to show the roles of the HRM system in promoting organizational entrepreneurial activities. In this regard, the characteristics of the main HRM sub-systems and their effects on organizational entrepreneurship have been investigated. These sub-systems include performance appraisal system, reward system, and pay system. This survey has been done within the headquarters of the Iranian public service organizations which could gain income from their main services. Results show the significant impacts of the performance appraisal and pay systems on organizational entrepreneurship, but the significant impact of reward system on organizational entrepreneurship was rejected. At the end, according to the present research findins as well as literature review, some suggestions have been provided for improving entrepreneurial posture of the HRM systems in studied organizations

کلیدواژه‌ها [English]

: Human Resource Management, Organizational Entrepreneurship, performance appraisal, Pay, reward

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: