مقاله بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ناهنجاری‌های رفتاری منابع انسانی در بعد اخلاقی

مقاله بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ناهنجاری‌های رفتاری منابع انسانی در بعد اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ناهنجاری‌های رفتاری منابع انسانی در بعد اخلاقی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ناهنجاری اخلاقی؛ ناهنجاری رفتاری؛ کج‌رفتاری؛ منابع انسانی پرداخته شده است

چکیده مقاله

اندیشمندان حوزه انحرافات اجتماعی از سه منظر زیست‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی به ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخته‌اند. نظریه‌های زیست‌شناختی و نظریه‌های روان‌شناختی می‌کوشند بین ناهنجاری‌های رفتاری و و روانی انسان، رابطه برقرار کند. این دو رویکرد به رفتارو ویژگی‌های فردی می‌پردازند. نظریه‌های جامعه‌شناختی به نقش و رفتار انسان در سطح سازمان توجه دارد. علاوه‌بر رویکردها و نظریه‌ها در باره رفتار ناهنجار افراد، عواملی نیز در بروز ناهنجاری‌های رفتاری انسان‌ها دخالت دارد که در سه سطح فردی، اجتماعی و سازمانی به آنها پرداخته شده است. روش تحقیق از این جهت که به‌دنبال یافتن علل یک رفتار خاص در یک جامعه بزرگ است، روش پیمایشی – تبیینی و ازنظر هدف تحقیق، کاربردی است.  قلمرو تحقیق ازنظر مکانی، مطالعه سازمانی در سطح کشور، ازنظر زمانی زمستان 1395تا تیرماه 1396 و جامعه آماری با 25 پرونده را به‌صورت تمام‌شماری، شامل می‌شود. این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته و با نرم‌افزار  spssو pls3 smart میان کارکنان ، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، عوامل اجتماعی با 8/52 درصد، عوامل سازمانی با 6/19 درصد و عوامل فردی با 2/ 19 درصد بر رفتار ناهنجارکارکنان تأثیرگذار بودند.

عنوان مقاله [English]

Investigating and Identifying the Factors Affecting Human Resource Behavioral Abnormalities in Ethical

چکیده [English]

The scholars of the field of social deviance have addressed the social abnormalities from biological, psychological, and sociological standpoints. Biological and psychological theories try to establish relationship between human behavioral and psychological abnormalities. Only Individual behaviors and characteristics are dealt with in these two approaches. However, sociological theories focus on the role and behavior of human beings at the organization level. Along with these approaches and theories relating to the abnormal behavior of individuals, there are some other factors affecting the behavioral abnormalities of humans, which can be addressed at three individual, social and organizational levels. As this research is intended to investigate the causes of a particular behavior in a large society, it follows an explanatory-survey research with an applied purpose. The domain of this research entails organizational study inside the country from the winter of 2016 to the summer of 2017. Statistical population contains a total number of 25 cases. The research was conducted through a researcher-made questionnaire. The data was analyzed by SPSS and smart pls3 software. The results revealed that social factors, organizational factors and individual factors had impacts on employees’ abnormal behaviors as much as 52.8%, 19.6%, and 19.2% percent respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

moral abnormality, behavioral abnormality, misbehavior, human resource

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه