مقاله بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بعد رهبر، پیرو و زمینه

مقاله بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بعد رهبر، پیرو و زمینه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بعد رهبر، پیرو و زمینه" مقاله ای است در 22 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت جهادی؛ اثربخشی سازمان؛ رهبر معنوی؛ پیرو معنوی؛ زمینه معنوی پرداخته شده است

چکیده مقاله

یک عامل مهم در موفقیت و یا عدم موفقیت هر کشوری نحوه مدیریت آن کشور است. چنانچه ویژگی‌های مدیریت در جوامع با ساختار فرهنگی و ارزشی جامعه هماهنگ باشد، می‌تواند موجب اثربخشی در سازمان‌ها شود. مدیریت جهادی به‌عنوان الگوی مدیریتی برآمده از بطن انقلاب اسلامی که مبتنی بر ارزش‌های ایرانی- اسلامی و در پیوند با علم و دانش روز می‌باشد، همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده است. تحقیق حاضر در نظر دارد تا تأثیر سه بعد رهبر، پیرو و زمینه در مدیریت جهادی را بر اثربخشی سازمان مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 120 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و آزمون فرضیه‌های تحقیق براساس روش مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که از میان سه بعد رهبر، پیرو و زمینه در مدیریت جهادی، ابعاد پیرو و زمینه بر اثربخشی سازمان تأثیر معنی‌داری دارد در حالی که بعد رهبر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان آموزش و پرورش تأثیر مثبت و معنی‌داری ندارد.

عنوان مقاله [English]

The Effects of Jihadic Management on the Effectiveness of Organizations in Three Dimensions of Leader, Follower, and Background

چکیده [English]

An important factor in the successfulness or failure of a country depends on how it is managed. If the properties of a certain type of management is consistent with the culture and value system of the country, it can be effective on organizations. Jihadic management, as a management model derived from the heart of the Iranian-Islamic values, and consistent with modern sciences and knowledge, has always been considered greatly by the supreme leader of The Islamic Revolution. This research is intended to assess the effects of three components of leader, follower, and background on the effectiveness of organizations. Research population includes 120 managers and experts at educational offices in Tehran province. This descriptive-survey research employed structural equation modelling for testing the hypotheses. The results indicated that the components of follower and background are significantly effective on organizational effectiveness, while the component of leader was not significantly effective on educational organizations

کلیدواژه‌ها [English]

Jihadic Management, organizational effectiveness, Spiritual Leader, Spiritual Follower, Spiritual Background

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه