مقاله بررسی سطح زیر‌کشت،تولید و سیاست‌های حمایتی گندم طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه

مقاله بررسی سطح زیر‌کشت،تولید و سیاست‌های حمایتی گندم طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی سطح زیر‌کشت،تولید و سیاست‌های حمایتی گندم طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه

" مقاله ای است در 18 صفحه و با 7 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گندم، سطح زیر‌کشت، تولید، عملکرد، رابطه مبادله ومدل تعدیل جزئی نرلاو پرداخته شده است

چکیده مقاله

گندم به عنوان غذای اصلی اغلب جوامع ازجمله ایران یک کالای استراتژیک و راهبردی بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست. به همین جهت تلاش دولتمردان، افزایش سطح زیر‌کشت وتولید آن می‌باشد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی برنامه‌های توسعه به طور متوسط بیشترین میزان تولید و سطح زیرکشت مربوط به سه سال اول برنامه چهارم بوده وتفاوت آشکاری با برنامه‌های قبلی نشان می‌دهد. همچنین در راستای حمایت ازکشاورزان،سهم خرید گندم توسط دولت از 6/36 درصددربرنامه اول توسعه به8/74 درصد در سه سال اول برنامه چهارم رسیده است. به منظورارزیابی تاثیر قیمت‌های تضمینی بر میزان تولید گندم طی سال‌های (1386-‌ 1368)، ازرابطه مبادله ومدل تعدیل جزئی نرلاو استفاده شد. نتایج نشان می‌دهدکه نمی‌توان تاثیر قیمت‌های تضمینی گندم را برافزایش مقدار تولید قوی تلقی نمود.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه