مقالات معارف اسلامی
مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های معنایی ماده ی «کرم» در قرآن
تاریخ 04 فروردین 1398 ساعت 00:04:40
کد خبر: 000526
مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های معنایی ماده ی «کرم» در قرآن

مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های معنایی ماده ی «کرم» در قرآن بر اساس معناشناسی ساختاری و رویکردهای تحلیلی – منطقی مقاله ای است که در 25 صفحه و با 71 عنوان فهرست منابع منتشر شده است .

در این مقاله موضوعات انسان‌شناسی اقتصادی؛ رویکرد تحلیلی‌ـ منطقی؛ معناشناسی ساختاری؛ مؤلفه‌های معنایی؛ همنشین‌ها و جانشین های کرم  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است