مقالات معارف اسلامی
مقاله علمی و پژوهشی بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا(ع)
تاریخ 04 فروردین 1398 ساعت 01:37:53
کد خبر: 000533
مقاله علمی و پژوهشی بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا(ع)

مقاله علمی و پژوهشی بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا(ع) در عراق و خراسان مقاله ای است که در 21 صفحه و با 48 عنوان فهرست منابع منتشر شده است .

در این مقاله موضوعات حضرت رضا(ع)؛ رجال؛ راویان؛ سند مناظرات امام رضا (ع)؛ عراق؛ خراسان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است