مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران با استفاده از مدل مخاطره نسبی کاکس
تاریخ 19 دی 1398 ساعت 00:59:50
کد خبر: 006769
مقاله دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران با استفاده از مدل مخاطره نسبی کاکس

مقاله علمی و پژوهشی " دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران با استفاده از مدل مخاطره نسبی کاکس" مقاله ای است در 24 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث دوره حیات، بنگاه‌های جدیدالورود، صنایع تولیدی ایران، مدل مخاطره نسبی کاکس پرداخته شده است

چکیده مقاله

گرچه مطالعات پراکنده‌ای دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود را در برخی صنایع تولیدی ایران مورد بررسی قرار داده‌اند، اما در مطالعات اندکی عوامل مؤثر بر دوره حیات این بنگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر این ‌اساس، این مطالعه با هدف معرفی و شناسایی عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران طراحی شده است. در مجموع، 14 متغیر که در گروه‌های 4گانه ویژگی‌های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی قرارگرفته‌اند متغیرهای اصلی این پژوهش را تشکیل داده و برای تبیین تأثیر آنها از مدل مخاطره نسبی کاکس استفاده شده است. همسو با مطالعات پیشین این حوزه نتایج این مطالعه نیز نشان داده است که عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران تحت تأثیر مثبت اندازه بنگاه در زمان ورود، سودآوری، کارایی، نرخ تمرکز، حداقل اندازه کارا، نرخ رشد صنعت، سرمایه‌گذاری، مخارج تبلیغات، مخارج آموزش، تحصیلات و مهارت نیروی کار است، در حالی‌که تنها متغیر نرخ ورود به‌صورت معکوس و معنا‌داری دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود را تحت تأثیر قرار داده است. از حیث سیاستگذاری و بر اساس یافته‌های این پژوهش حمایت‌های غیرپولی تأثیرگذارترین سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های صنایع تولیدی در ایران هستند.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF