مقالات سرمایه اجتماعی
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و احساس امنیت
تاریخ 15 فروردین 1398 ساعت 19:58:25
کد خبر: 000729
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و احساس امنیت

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 19 عنوان فهرست منبع ارائه شده است احساس امنیت ، امنیت اقتصادی ، امنیت روانی ، امنیت اجتماعی ،امنیت سیاسی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

دانلود مقاله PDF