دفترچه سئوالات کنکور
دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 97 گروه آزمایشی علوم انسانی
تاریخ 08 تیر 1398 ساعت 20:43:07
کد خبر: 001629
دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 97 گروه آزمایشی علوم انسانی

این دفترچه شامل 20 سئوال ریاضی ، 15 سئوال اقتصاد ، 20 سئوال زبان و ادبیات فارسی ، 20 سئوال عربی، 15 سئوال تاریخ ، 15 سئوال جغرافیا ، 20 سئوال علوم اجتماعی ،25 سئوال فلسفه و منطق و 20 سئوال روانشناسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 165 دقیقه در نظر گرفته شده است