مقالات مدیریت رسانه
مقاله علمی و پژوهشی امنیت جانی خبرنگاران و تهیه گزارش در زیر آتش
تاریخ 25 اردیبهشت 1398 ساعت 23:16:52
کد خبر: 001335

مقاله علمی و پژوهشی" امنیت جانی خبرنگاران و تهیه گزارش در زیر آتش " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به امنیت جانی خبرنگاران و تهیه گزارش در زیر آتش ، رفاه عاطفی خبرنگار ، روزنامه نگاری بحران  ، پوشش خبری بحران و گزارشگری بحران اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

مقاله علمی و پژوهشی امنیت جانی خبرنگاران و تهیه گزارش در زیر آتش

دانلود مقاله PDF