مقالات اقتصادی
مقاله تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران
تاریخ 27 مرداد 1398 ساعت 14:51:09
کد خبر: 002274
مقاله تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش " مقاله ای است در 29 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سیاست پولی؛ اوراق مشارکت؛ تعادل نش؛ نظریه بازی‌ها پرداخته شده است

چکیده مقاله

تجربه سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان داده که سیاست‌های پولی، به دلیل دستوری بودن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت و  ایجاد رشد فزاینده بازدهی آن‌ها بیش از آنکه بر بخش واقعی اقتصاد موثر باشد باعث نوسانات اقتصادی گردیده که علاوه بر افزایش هزینه استقراض دولت، سبب افزایش حداقل نرخ جذب کننده سرمایه در سایر بازارها و افزایش سطح عمومی قیمتها و تاثیر بر رفتار سفته بازان شده است. در چنین شرایطی چگونگی ارتباط مقامات پولی و مالی و سفته بازان برای نیل به اهداف اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو در مقاله حاضر رابطه بین سه بازیکن دولت، بانک مرکزی و سفته بازان با استفاده از رهیافت نظریه بازی‌ها درچارچوب الگوی نش برای ایران در طی سالهای 1388- 1384 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور برای هر یک از بازیکنان تابع زیانی (هدف) تعریف و از مجرای آن‌ها زیان اجتماعی محاسبه شده است. الگو‌سازی و تحلیل عددی برای حصول نتایج این پژوهش  با استفاده از نرم افزارهای میپل و گمز صورت گرفته است. بر اساس نتایج کمی حاصل شده می‌توان گفت که در تعادل نش کمترین زیان اجتماعی همراه با بهتر شدن وضع سفته بازان در شرایط استقلال ابزاری بانک مرکزی از دولت به دست آمده است.

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship among Government, Central Bank and Speculators in Iran: Approach of Game Theory and Nash Equilibrium

چکیده [English]

The experience of recent years has shown monetary policies have caused economic fluctuations rather than affect real economy because of administrative  interest rate, issuing bonds and increasing their returns. These actions not only have increase the cost of government borrowing, but also increasing the minimum rates of absorbing capital in other markets and finally increased the general level of prices as well. In such situation, study about the relationship between  fiscal and monetary authorities and speculators to achieving economic goals is important.therefore, in this paper,the relationship between three players, including government, central bank and speculators, has been analyzed using game theory according to Nash approaches in Iran, during (1384- 1388). For this purpose, a loss function (objective function) is defined for each player and via them the social loss is calculated. For obtaining quantitative results GAMS and MAPLE  software have been used. Based on the results, the minimum of social loss along with improving speculators welfare (less loss) is obtained through central bank independence from the government.

کلیدواژه‌ها [English]

Monetary Policy, bonds, Nash equilibrium, game theory

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: