امیل دورکیم

امیل دورکیم و مشروعیت‌بخشی به علم جامعه‌شناسی

امیل دورکیم و مشروعیت‌بخشی به علم جامعه‌شناسی

امیل دورکیم توانست بر خلاف اسلاف خود به جامعه‌شناسی مشروعیت بخشد و چارچوبی منسجم برای تحلیل‌های ساختاری و کارکردی فراهم آورد. وی بر بهره‌گیری از روش تجربی تأکید داشت و معتقد بود در این صورت است که جامعه‌شناسی می‌تواند به درست
مقاله امیل دورکیم و قرائتی عرفی از دین

مقاله امیل دورکیم و قرائتی عرفی از دین

مقاله علمی و پژوهشی " امیل دورکیم و قرائتی عرفی از دین" مقاله ای است در 16 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است   در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث امیل دورکیم، عرفی شدن، دین، کارکر
مقاله علمی و پژوهشی جامعه شناسی سیاسی دورکیم

مقاله علمی و پژوهشی جامعه شناسی سیاسی دورکیم

مقاله علمی و پژوهشی" جامعه شناسی سیاسی دورکیم " مقاله ای است در 26 صفحه با 24 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات جامعه شناسی سیاسی دورکیم ، دموکراسی ، جامعه مدنی