درست نویسی

کتاب آیین نگارش و ویرایش

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب آیین نگارش و ویرایش

درسنامۀ آیین نگارش و ویرایش با توجه به سر فصل های مصوب دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در پانزده درس و سه بخش تدوین شده است
مقاله علمی و پژوهشی ادبیات و روزنامه نگاری

مقاله علمی و پژوهشی ادبیات و روزنامه نگاری

مقاله علمی و پژوهشی" ادبیات و روزنامه نگاری " مقاله ای است در 8  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ادبیات و روزنامه نگاری، نگارش ادبی ، روزنامه نگاری ، نگارش رسانه ای و درست نویسی ا
مقاله علمی و پژوهشی ادبیات رسانه ای و آئین نگارش در مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی ادبیات رسانه ای و آئین نگارش در مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" ادبیات رسانه ای و آئین نگارش در مطبوعات " مقاله ای است در 12  صفحه و با 8 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ادبیات رسانه ای و آئین نگارش در مطبوعات
با اشتباهاتمان داستان بسازیم!!

با اشتباهاتمان داستان بسازیم!!

املای درست کلمات یکی از اهداف آموزشی ماست که باید جدی گرفته شود. با توجه به اهمیت دادن به این موضوع باز هم شاهد دانش‌آموزانی هستیم که در درست‌نویسی کلمات مشکل دارند.برای رفع این مشکل فعالیت زیر را طراحی نمودم./ ی ارسال مطلب توسط فاطمه صغری