سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

تربیت دینی فرزند در سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

تربیت دینی فرزند در سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

بر این اساس، تربیت دینی برای طفل امری ضروری و حیاتی است. در تربیت دینی هدف، ایجاد رابطه بین کودک و خدا، وصل تمام رشته های حیاتی فرد به خدا در جهت به بند کشیدن تمایلات حیوانی و انجام هر عملی برای خدا می باشد. خلاصه آن که در تربیت بدنی دینی، غرض آن است
بازی با کودک در سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

بازی با کودک در سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

بازی، شیوه ای است که تأثیرات مثبت و گوناگونی را بر روحیه کودک به جای می گذارد، خلاقیت او را شکوفا و عواطف کودکانه او را از محبت سیراب می سازد. بازی کودکانه مادر با فرزندان رشد جسمی و فکری کودک را سرعت می بخشد و احساسات پاک مادری را به او منتقل می کند
احترام به شخصیت فرزند در سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)  

سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)  

احترام به شخصیت فرزند در سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)  

از آن جا که یکی از مبانی تربیت اسلامی کرامت انسانی است و کرامت یعنی والایی و برتری ویژه انسان که از عنصر روحانی و فطرت خداجور و فضیلت خواه بشر مایه می گیرد، از این رو مناسب است که به این گفتار و سخن کلیدی و راهبردی حضرت علی(ع) توجه داشته باشیم که فرم
محبت و مهرورزی به فرزند در سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

محبت و مهرورزی به فرزند در سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

روح انسان به گونه ای ساخته و پرداخته شده که نیاز به محبت و عطوفت، یکی از اساسی ترین نیازهای روحی او محسوب می شود؛ بدین جهت کودکان محروم از این نیاز فطری، دچار کمبودها و مشکلات روانی و گاه نواقص جسمی خواهند شد.
عقیقه و صدقه برای فرزند در سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

عقیقه و صدقه برای فرزند در سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

انسان به دلیل محدود بودن به ماده و عدم آگاهی از مسایل ماورای ماده در جهان، دچار ناراحتی ها و گرفتاری هایی می شود که گاه زندگی را برای او ناگوار، خسته کننده و حتی آزاردهنده می کند. راه جلوگیری از این وضعیت، کسب اطلاعات بیشتر است و البته مهمتر از آن دل
دیدگاه های تربیتی حضرت فاطمه علیها السلام 

سیره تربیتی حضرت فاطمه (س)

دیدگاه های تربیتی حضرت فاطمه علیها السلام 

اینک با گذشت قرن ها از فرزندداری فاطمه (س) این پرسش مطرح است که وی چگونه و با چه روش هایی از عهدۀ این وظیفۀ سنگین، آن هم در آن شرایط و با مسئولیت ها و مشاغل مهم دیگر بر آمد؟ قبل از تبیین شیوه های تربیتی حضرت زهرا (س) لازم است اشاره ای به دیدگاه های آ