شاه

تکیه گاه های واهی رژیم شاهنشاهی یکی از علل سقوط آن

تکیه گاه های واهی رژیم شاهنشاهی یکی از علل سقوط آن

در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم که برداشت محمد رضا شاه، از دموکراسی و آزادی چگونه بود، و به رغم فقدان پایگاه مردمی، با اتکاء به چه قدرتی حکومت می کرد، چه عناصری تکیه گاه رژیم او بودند، و تا چه حد، به استواری این تکیه گاهها، اطمینان داشت؟
سیاست های ضد دینی رژیم شاه

سیاست های ضد دینی رژیم شاه

با روی کار آمدن رضا شاه و پس از این که وی پایه های قدرت خود را محکم نمود مبارزه با مذهب و شعائر آن جزو اصول رسمی حکومتی شد.مساله کشف حجاب و ممنوع کردن پوشیدن لباس بومی و حتی ممانعت از برگزاری مراسم مذهبی در این دوره، باعث بروز اولین درگیری های میان م
علل و عوامل انقلاب اسلامی (1)

علل و عوامل انقلاب اسلامی (1)

مقدمهانقلاب اسلامی ایران با سطح وسیع و ریشه های عمیق و تمام ویژگیهای خود بعنوان یک پدیده اجتماعی، معلول و محصول عوامل بسیاری است.هر گروهی با توجه به ملاکات فکری و منافع تشکیلاتی خویش، علتی را برجسته تر می نماید و سعی می کند سلسله علل را به آن علت اصل
استبداد سیاسی شاه

استبداد سیاسی شاه

در زمان محمد رضا شاه، قانون اساسی به طور کامل مورد سوء استفاده وی قرار می گرفت و در عمل از استقلال قوا خبری نبود.هر چند سلطه شاه بر سیاست های نظامی و خارجی آشکارتر بود، ولی همه تصمیمات مهم، مانند انتصاب و بر کناری نخست وزیر، وزرا، صاحبان پست های بالا
بازخوانی ماجرای پیچیده و مسکوت ترور حاجعلی رزم آرا

بازخوانی ماجرای پیچیده و مسکوت ترور حاجعلی رزم آرا

 ترور حاجعلی رزم آرا نخست وزیر محمدرضا پهلوی که بیش از ۸ ماه در مقام صدارت دوام نیاورد از پیچیده‌ترین و مهجورترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران است که هنوز علل و عوامل متعددی برای انجام آن عنوان شده است به طوری که هر کدام انگیزه لازم و کافی برا