مقالات دانشگاهی

چهار مناقشه اساسی در زندگی زنان دانشگاهی

پژوهش های دانشگاهی

چهار مناقشه اساسی در زندگی زنان دانشگاهی

 بانوان دانشگاهی به دلیل برعهده داشتن نقـش‌هـای متعـدد، دچار انباشتگی نقش هستند امـا انباشـتگی نقـش آن‌ها در تضارب بـا ویژگی‌هایی چون وظیفه‌محوری و استمرار وظایف شغلی موجب می‌شود کار برای آنها تا خانـه ادامه یابد.
چطور می‌توان دانشجوی کارآفرین تربیت کرد؟

مقالات دانشگاهی

چطور می‌توان دانشجوی کارآفرین تربیت کرد؟

کارآفرینان، جزء معدود افرادی در جامعه هستند که نه‌تنها ایده‌های جدیدی را برای بازار اقتصادی دارند،‌ بلکه به‌راحتی می‌توانند زمینه را برای تبدیل شدن علم به ثروت در حوزه‌های مختلف فراهم کنند.
فرزانگی و فرومایگی

مقالات دانشگاهی

فرزانگی و فرومایگی

 نگاهی گذرا به تاریخ دانشگاه در معانی مختلف آن گویای آن است که باوجود تمام فراز و نشیب‌ها و خدمات و انحراف‌ها، دانشگاه همواره مهد اصلی فضلیت و فرزانگی بوده است.
همراه با 16 آذر روز دانشجو

همراه با 16 آذر روز دانشجو

بعد از کودتای 28 مرداد 1332، رژیم وابسته پهلوی که توانسته بود با کمک اربابان امریکایی بر اریکه قدرت باز گردد، درصدد برآمد تا پایه های حکومت خود را تثبیت کند، اما غافل از اینکه مقاومت مردم بطور کامل از بین نرفته و ایران در اولین فرصت خشم و انزجار خویش
آموزش مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی

در ابتدای موضوع نیاز می باشد ، تعاریف مختلفی که از مقاله در متون علمی درج شده است اشاره ای کوتاه شده و با توجه به تعاریف به معرفی هر یک از بخش های مقاله علمی پرداخته شود:     مقاله یک بخشی یا قسمتی از یک  نوشته است که طبق دانش علم