اهمیت حجاب

درنگی در پیدایش زمینه های قیام گوهرشاد

مقالات حجاب و عفاف

درنگی در پیدایش زمینه های قیام گوهرشاد

با توجه به توضیحات فوق و انتشار اسناد و مدارک معتبر در اینباره، جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که رضاخان یک عامل انگلیسی بوده، البته از زمان کودتا تا موقعی که این جرثومه ستم موفق گردید حکومت را به طور کامل در دست گیرد پنج سال طول کشید.خود رضاخان در جلس
استعمار و استبداد، و هجوم به فرهنگ عفاف و حجاب

مقالات حجاب و عفاف

استعمار و استبداد، و هجوم به فرهنگ عفاف و حجاب

استکبار جهانی برای دستیابی به ذخایر انسانی و اقتصادی کشورهای اسلامی، سد استواری را در مقابل خود احساس نمود که ریشه در هویت دینی، ارزشهای معنوی و بنیانهای عقیدتی مسلمانان این نواحی داشت و برای جدا کردن مردم از چنین عامل عزت و اقتدار مذهبی، تصمیم گرفت
آیا «کشف حجاب» از خدمات مهم رضاخان بود!

مقالات حجاب و عفاف

آیا «کشف حجاب» از خدمات مهم رضاخان بود!

حجاب، مسأله ای فطری است که از دیرباز در فرهنگ ملی و باستانی ما ایرانیان وجود داشته و به همین دلیل استعمارگران جهانی و برخی از روشنفکران غرب زده بی حجابی و «کشف حجاب» را از سال های بسیار دور مورد توجه قرار داده بودند.
حجاب همیشه زنده است

مقالات حجاب و عفاف

حجاب همیشه زنده است

هر چادری که دور انداخته شود افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده، در برابر او می گشاید و پس از دیدن هر چهره ی بی حجابی امیدهای حمله ورشدن استعمار ده برابر می شود. (فرانتس فاتون، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی)
تجدد و کشف حجاب

مقالات حجاب و عفاف

تجدد و کشف حجاب

حجاب از ضروریات اسلام است. فقهای شیعی، بلکه همه علمای دین از صدر اسلام تاکنون با توجه به دلایل نقلی (آیات و روایات) و عقلی، به وجوب حجاب حکم کرده و آن را از احکام مسلّم و ضروری اسلام دانسته اند. و در تشریح دلیل ها و حکمت آن رساله ها و کتاب های فراوان
حجاب در حصار

مقالات حجاب و عفاف

حجاب در حصار

بنابراین حجاب اسلامی مستلزم حبس، راکد، معطل و مهمل گذاشتن توانایی ها و استعداد زنان نخواهد بود بلکه بانوان با رعایت این اصل استوار قرآنی با وقار خاص، امنیت روانی و اطمینان خاطر در جامعه حضور می یابند و در عرصه هایی که توانایی های لازم را دارند مشارکت
حجاب دیروز، حجاب امروز

مقالات حجاب و عفاف

حجاب دیروز، حجاب امروز

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پای بندی به ارزش های اسلامی و رعایت حجاب و عفاف جان تازه ای می گیرد؛ به گونه ای که ملّت، شاهد گرایش تعداد زیادی از زنان کشور به سمت چادر هستند. بعد از گذشت کم تر از یک ماه از پیروزی انقلاب و حضور زنان بی حجاب در اداره ها و
زمینه ها و عوامل فرهنگی سیاسی و تاریخی گسترش بدحجابی در تاریخ معاصر ایران

مقالات حجاب و عفاف

زمینه ها و عوامل فرهنگی سیاسی و تاریخی گسترش بدحجابی در تاریخ معاصر ایران

زن ایرانی برابر اهداف استعماری می بایست با زن اروپایی هم گون شود. مقابله با حجاب لازم بود، ولی کافی نبود، زنان باید آموزش می دیدند تا عقیده آنان تغییر کند و خود به دنبال غرب بروند.بدین منظور، در ایران برای دختران مدارسی تأسیس و ترویج می شد که با برنا
سابقه مبارزه با حجاب تا دوران پهلوی اول

مقالات حجاب و عفاف

سابقه مبارزه با حجاب تا دوران پهلوی اول

ماجرای کشف حجاب سابقه ای طولانی در ایران دارد، سابقه ای به درازای نفوذ اندیشه های غرب زده. در این مقاله برای درک بهتر مبانی، اهداف و ابعاد کشف حجاب در ایران، به مناسبت واقعه مسجد گوهرشاد و زمینه سازی برای کشتار مردم در مسجد گوهرشاد خواهیم انداخت.
سابقه مبارزه با حجاب در ایران

مقالات حجاب و عفاف

سابقه مبارزه با حجاب در ایران

(17 دی ماه) میهن عزیز وارد یک مرحله جدید از دوره حیات اجتماعی خود گردید. در این روز تاریخی، سند آزادی زنان شرف صدور یافت واز این به بعد زن ایرانی نیز وارد مرحله سعی و عمل می شود. با مردان خود اشتراک مساعی و توحید مجاهدت می نمایند. این یک توفیق بزرگ و
بی حجابی چگونه وارد ایران شد؟

مقالات حجاب و عفاف

بی حجابی چگونه وارد ایران شد؟

اولین نشانه های کشف حجاب از دربار ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد. مسافرتهای شاه به اروپا و مشاهدات وی از وضعیت پوشش زنان اروپائی در انتقال فرهنگ آن دیار به کشور و در ابتدا به دربار دارالخلافه تأثیر به سزایی داشت. به تدریج موضوع کشف حجاب در قالب تجددخواه