کتاب حقوق عمومی و خصوصی
کتاب مجموعه مقالات قراردادهای حقوقی
تاریخ 09 اسفند 1398 ساعت 00:52:16
کد خبر: 010738
کتاب مجموعه مقالات قراردادهای حقوقی

کتاب مجموعه مقالات قراردادهای حقوقی نوشته‌ی سارا نیکبخت، به شما کمک می‌کند تا به صورت کامل بر همه‌ی اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای حقوقی مورد نیاز خود تسلط کافی پیدا کنید و از تمام قوانین تنظیم قراردادها آگاه شوید.

امروزه پرداختن به اهمیت و ضرورت قراردادها و اینکه نیاز به تنظیم قراردادها در روابط اقتصادی – اجتماعی انسان‌ها به امری جدایی ناپذیر تبدیل شده که شاید دیگر اهمیتی نداشته باشد. قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهاست که حقوقدانان به آن حقوق تعهدات هم می‌گویند که این قوانین باعث تنظیم حقوق و تعهدات طرفین می‌شود و خلاء‌هایی را که طرفین هر قرارداد در مورد آن حتی فکر هم نکرده‌اند، پر می‌کند و از بین می‌برد. اما مسئله مهم اینجاست که آیا همۀ کسانی که به هر دلیلی در روابط اجتماعی و اقتصادی خود با دیگران به تنظیم قرارداد نیاز دارند، از آگاهی کافی برخوردارند؟

طبیعی است که همه افراد با تخصص‌های گوناگون خود شاید هرگز به این فرصت دست پیدا نکنند که به درستی و کامل همه‌ی اصول و قواعد حاکم بر قرارداد مورد نیاز خود را بدانند و این مسیر را به درستی طی کنند. در این کتاب به طور خلاصه مهم‌ترین قراردادهای حقوقی بیان شده است.

در بخشی از کتاب مجموعه مقالات قراردادهای حقوقی (Proceedings of legal contracts) می‌خوانیم:

قراردادهای متقابل به‌موجب بند «ی» ماده 2 آیین‌نامه معاملات متقابل مصوب سال 1372 به قراردادهایی اطلاق می‌شود که به‌موجب آن، تأمین‌کننده، بخش یا تمامی کالاها و خدمات موردنیاز جهت ایجاد، توسعه، بازسازی، اصلاح یا ادامه تولید واحدهای تولیدی را در اختیار تولیدکننده می‌گذارد و بهای کالاها و خدمات مزبور، پس از کسر مبالغ پیش‌پرداخت به‌اضافه هزینه‌های متعلق، بر اساس قرارداد منعقدشده، از طریق تحویل کالاها یا خدمات تولیدی تولیدکننده و یا سایر کالاهای صنعتی، معدنی و خدمات تولیدی در کشور تأمین‌کننده یا خریدار، پرداخت می‌شود. در تعریف نسبتاً جامعی، «تجارت متقابل» مشتمل بر توافقاتی است که بر اساس آن‌ها، صادرکننده یا سرمایه‌گذار متعهد می‌شود تا علاوه بر تعهدات معمول در معاملات نقدی، تعهدات متقابل و اضافی‌ای را به نفع وارد کننده تقبل نماید. این تعهدات اضافی ممکن است شامل مواردی نظیر خرید متقابل کالا و خدمات از وارد کننده، انتقال فناوری، کمک به بازاریابی کالاهای تولیدی وارد کننده، پیدا کردن مشتری برای کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری در کشور وارد کننده، تولید بعضی کالاها در کشور وارد کننده و مشارکت با وی در تولید برخی کالاها و غیره باشد (رهبری، 1390، ص. 485).

از مهم‌ترین مصادیق قراردادهای متقابلمی توان به موارد ذیل اشاره کرد که مختصراً به مقایسه آن‌ها با بیع متقابل پرداخته می‌شود:

معاملات تهاتری (Barter contracts)، قراردادی است که طرفین به‌واسطه آن، بدون استفاده از ارز خارجی، به مبادله کالا یا خدماتی می‌پردازند که تقریباً دارای ارزش برابری با یکدیگر هستند. تفاوت کارکردی معاملات تهاتری با بیع متقابل که در آن هزینه‌ها از محل تولیدات خود پروژه تأمین می‌گردد، مشهود می‌باشد و به علاوه ممکن است در بیع متقابل درازای خدمات دریافتی، گاه نقدینگی نیز پرداخت گردد (رهبری، 1390، ص. 485).

فهرست مطالب
فصل اول: قرارداد EPC
کارکرد و مزایای قرارداد
تاریخچه قوانین و مقررات قرارداد EPC
تعهدات طرفین در قرارداد EPC
الف) تعهدات کارفرما
ب) تعهدات پیمانکار
مزایا و معایب قرارداد EPC از نظر طرفین قرارداد
الف) مزایا و معایب قرارداد EPC از نظر کارفرما
ب) مزایا و معایب قرارداد EPC ازنظر پیمانکار
جایگاه قرارداد EPC در انواع روش‌های اجرای پروژه
الف) قرارداد متعارف (DBB- Design-Bid-Build)
ب) قرارداد مدیریت ساخت (CM- Construct Management)
پ) قرارداد طرح و ساخت (DB- Design and Build)
تفاوت قرارداد طرح و ساخت (DB) با قرارداد EPC
قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، ساخت و تأمین مالی (EPCF)
منابع
فصل دوم: قرداد بیع متقابل
ماهیت حقوقی قرارداد بیع متقابل
تاریخچهی قرارداد بیع متقابل
الف) طرح‌های بیع متقابل در توسعه میدان‌های نفتی
ب) طرح‌های بیع متقابل در توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی
پ) طرح‌های بیع متقابل اکتشافی و توسعه‌ای:
جایگاه قراردادهای بیع متقابل از دیدگاه قانون اساسی ایران
انواع قرارداد بیع متقابل
مشخصه‌های قرارداد بیع متقابل
تعهدات طرفین در قرارداد بیع متقابل
محاسن و معایب قراردادهای بیع متقابل
نظام مالی و مالیاتی در قراردادهای بیع متقابل
منابع
فصل سوم: قرارداد عملیاتی مشترک
ماهیت رابطه طرفین قرارداد عملیاتی مشترک
تعهدات شریک متصدی
تعهدات شریک یا شرکای غیر متصدی
تخلف از اجرای تعهدات
ضمانت اجرای تخلف از تعهدات
کنترل و نظارت بر عملیات مشترک
منابع
فصل چهارم: قرارداد حفاری چاه تا عمق مشخص
منابع
فصل پنجم: قرارداد نفتی ایران
ماهیت قرارداد نفتی ایران
اوصاف قرارداد نفتی ایران
منابع
فصل ششم: قرارداد نفتی پایه
منابع
فصل هفتم: قرارداد مشارکت در منافع میدان
منابع
فصل هشتم: قرارداد طولانی‌مدت فروش نفت خام
منابع
فصل نهم: قرارداد همکاری
منابع
فصل دهم: قرارداد ترکیبی
منابع
فصل یازدهم: قرارداد تقلیلی
منابع
فصل دوازدهم: قرارداد دستیاری و ارائه خدمات فنی
منابع
فصل سیزدهم: قرارداد شرکت در مناقصه مشترک
منابع
فصل چهاردهم: قرارداد حفاری چاه خشک
منابع
فصل پانزدهم: قرارداد سرمایه‌گذاری
انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران
انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی
منابع
فصل شانزدهم: قرارداد خدمت بدون خطر
منابع
فصل هفدهم: قرارداد انتقال تکنولوژی
روش‌های انتقال فناوری
مقررات ناظر بر انتقال فناوری در قراردادهای انتقال تکنولوژی (فناوری)
قانون نمونه WIPO (World Intellectual Property Organization)
قرارداد انتقال تکنولوژی در حقوق ایران
انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی
قرارداد انتقال تکنولوژی
منابع
فصل هجدهم: قرارداد آفست
ماهیت حقوقی و ساختار قرارداد آفست
انواع قراردادهای آفست
انواع متداول اعمال متقابل جبرانی
منابع
فصل نوزدهم: سوآپ
ماهیت حقوقی قرارداد سوآپ کالا (نفت)
سوآپ در صنعت نفت و گاز
منابع
فصل بیستم: قرارداد مدیریت ساخت
مراحل قرارداد مدیریت ساخت
مزایا و معایب مدیریت ساخت با ریسک
منابع