کتاب حقوق عمومی و خصوصی
کتاب قانون نظام صنفی و آیین نامه‌های اجرایی بر اساس آخرین اصلاحات
تاریخ 09 اسفند 1398 ساعت 01:53:50
کد خبر: 010761
کتاب قانون نظام صنفی و آیین نامه‌های اجرایی بر اساس آخرین اصلاحات


در کتاب قانون نظام صنفی و آیین نامه‌های اجرایی بر اساس آخرین اصلاحات نوشته‌ی محمدباقر عبدالرحیمی، قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی اصناف را جمع‌آوری شده تا در اختیار مسئولین سازمان‌های صنفی و افراد صنفی علاقمند قرار گیرد.

از مهم‌ترین ابزار سازمان‌های صنفی در اداره امور، رعایت مفاد‌ قانون نظام صنفی است. قانون نظام صنفی از‌ جمله قوانینی است که در سال‌های گذشته دستخوش تغییرات اساسی بسیار شده و برای آخرین بار در سال 1392 اصلاحاتی در قانون صورت پذیرفت که پس از گذشت مدت زیادی آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین گردیده است.

محمدباقر عبدالرحیمی ضمن پرداختن به آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های اصناف یک فهرست موضوعی از آن نیز در انتهای کتاب در نظر گرفته که می‌تواند راهنمای مناسبی برای کاربران قانون باشد تا بتوانند به راحتی یک موضوع را بر اساس آن شناسایی و به‌ راحتی ماده قانونی مربوطه را یافته و استفاده نمایند.

امید است کتاب حاضر بتواند راهنمای مناسبی برای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و نیز سایر کاربران قانون نظام صنفی باشد.

در بخشی از کتاب قانون نظام صنفی و آیین نامه‌های اجرایی بر اساس آخرین اصلاحات می‌خوانیم:

بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری فروشگاه‌های مجازی، اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر مرکزی و یا اقامتگاه قانونی متقاضی، مطابق تبصره (3) ماده (26) قانون موصوف برای فروشگاه‌های مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی وفق ماده (4) آیین‌نامه اجرایی مارالذکر نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نماید. درضمن دریافت مجدد مدارک (شامل سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی، گواهی صلاحیت فردی از نیروی انتظامی، تاییدیه وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و یا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی همچنین مدارک مربوط به وضعیت نظام وظیفه) به دلیل اینکه در زمان اعطای نماد اعتماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از متقاضی اخذ گردیده ممنوع می‌باشد.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: فرد صنفی
فصل سوم: اتحادیه‌ها
فصل چهارم: اتاق اصناف شهرستان
فصل پنجم: اتاق اصناف ایران
فصل ششم: کمیسیون نظارت
فصل هفتم: هیأت عالی نظارت
فصل هشتم: تخلفات و جریمه‌ها
فصل نهم: سایر مقررات
فصل دهم: آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های قانون نظام صنفی