معرفی کتاب مدیریت سازمان
کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان
تاریخ 20 فروردین 1399 ساعت 23:53:48
کد خبر: 011564
کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان، تالیف احسان پوری، ضمن معرفی فرهنگ سازمانی و عوامل موثر در آن به نقش فرهنگ سازمانی در تعالی سازمانی و افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد کارکنان در سازمان می‌پردازد.

مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر در بهره‌وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب کاری به خوبی بین مدیران و کارکنان گسترش یابد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد و بهره‌وری بالاتر منجر می‌شود.

در کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان می‌خوانیم که فرهنگ سازمانی، یکی از جدیدترین واژه‌های ادبیات مدیریت است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت قرار گرفته است.

اوچی پیترز و واترمن در پر فروش‌ترین کتاب‌هایشان بر اهمیت فرهنگ سازمان به عنوان شرط موفقیت سازمان‌ها تأکید کرده‌اند. پژوهشگران در زمینه فرهنگ سازمانی معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت است به فرد و اعتقاد دارند که برای ایجاد بالندگی در افراد جامعه باید در زمینه شخصیتی آن‌ها کاوش صورت گیرد. بر این اساس برای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می‌گردد باید در فرهنگ سازمان تحقیق شود.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات و تعاریف
فصل دوم: مدیریت منابع انسانی
فصل سوم: نقش فرهنگ در سازمان
فصل چهارم: فرهنگ سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان
فصل پنجم: هوش فرهنگی در سازمانی
فصل ششم: فرهنگ کارآفرینی در سازمان
فصل هفتم: فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلی
فصل هشتم: فرهنگ سازمانی و سوء رفتار سازمانی
فصل نهم: نقش رهبری در فرهنگ سازمانی
فصل دهم: مدیریت چالش‌ها در فرهنگ و رفتار سازمانی
فصل یازدهم: کنترل رفتارهای کاری انحرافی در سازمان
فصل دوازدهم: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی