معرفی کتب کشاورزی و دامپروری
کتاب کار در آزمایشگاه مواد غذایی و بهداشتی
تاریخ 12 اردیبهشت 1399 ساعت 17:06:15
کد خبر: 012314
کتاب کار در آزمایشگاه مواد غذایی و بهداشتی

کتاب کار در آزمایشگاه مواد غذایی و بهداشتی: آشنایی با اصول ایمنی، بخش ها و تجهیزات

توسعه دانشگاه ها به لحاظ تعداد، صندلی و رشته های تحصیلی و همچنین پراکندگی در استان ها و شهرها از یک سو و تمایل دانش آموزان به تحصیل و کسب مدارک عالی برای دانش افزایی و امکان دستیابی به شغلی مناسب، موجب گردیده شاهد افزایش آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی باشیم که متاسفانه به دلیل اشتغال محدود، چه در دستگاه های دولتی و چه در بخش خصوصی، فقط برای تعداد معدودی امکان جذب وجود دارد. پر واضح است که دانش فنی، توانایی و آشنایی دانش آموختگان با محیط های کاری مورد تقاضا، در جذب، استمرار حضور و امنیت شغلی آنان بسیار موثر خواهد بود.

تجربه سنواتی اینجانب در حوزه غذا و آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی نشان داده که بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط که به جمع کارکنان معاونت می پیوندند و یا در یکی از کارخانجات و کارگاه های مواد غذایی و بهداشتی مشغول به کار می شوند، از اطلاعات اولیه کم بهره اند و در محیط کار احساس غریبی می نمایند.

مشاهدات مذکور، اینجانب و همکاران را بر آن داشته که مجموعه های تخصصی متعددی را فراهم آوریم تا شاید بخشی از نیازهای علمی و اطلاعاتی فارغ التحصیلان رشته های صنایع غذایی، تغذیه، شیمی و .... را برای حضور در نهاد های مرتبط با غذا و آزمایشگاه، تامین نماید.

فهرست مطالب

اصول ایمنی در آزمایشگاه
الف: در بخش شیمیایی
اصول ایمنی در آزمایشگاه
ب: در بخش میکروب شناسی
آشنایی با علائم خبری و بازدارنده
در آزمایشگاه
شرائط و ضوابط خوب آزمایشگاهی
الف : بخش شیمی
شرائط و ضوابط خوب آزمایشگاهی
الف : بخش میکروبشناسی
آشنایی با بخش‌های آزمایشگاهی
و حداقل تجهیزات اولیه مورد نیاز بخش‌های میکروبی و شیمیایی
در یک آزمایشگاه سطح یک
آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی
الف : تجهیزات مصرفی و عمومی
آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی
ب: دستگاه‌های تخصصی و تجهیزات اموالی
رطوبت سنج غلاتGAC® 500 XT ProductSupport
رطوبت سنج غلات و حبوبات MD7822
رطوبت سنج غلات و حبوبات GMMPro
Enzyme Meter 5000 بالستاک
تشریح دستگاه شیکر الک مکانیکی