معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب راهنمای متون تخصصی (1) علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 15:39:56
کد خبر: 013419
کتاب راهنمای متون تخصصی (1) علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور


کتاب راهنمای متون تخصصی (1) علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور، تالیف مرضیه علیزاده جدیدی، به شما در یادگیری کلمات عمومی و تخصصی موجود در انواع کتابخانه­‌ها و کارکردهای آن‌ها یاری رسانده و توانایی شما را در درک مطلب خواندنی تخصصی ارتقا می‌بخشد.

فهرست مطالب
فصل 1: کتابخانه‌ها: انواع و کارکردها
فصل 2: کتاب‌های الکترونیکی
فصل 3: فناوری اطلاعات و کتابخانه‌ها
فصل 4: فهرستنویسی و سازماندهی دانش (1)
فصل 5: فهرستنویسی و سازماندهی دانش (2)
فصل 6: خدمات مرجع
فصل 7: خدمات مرجع دیجیتالی: آینده خدمات مرجع
فصل 8: خودکارسازی کتابخانه