معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب کتاب کار 1100 واژه کاملا ضروری کنکور
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 15:41:36
کد خبر: 013421
کتاب کتاب کار 1100 واژه کاملا ضروری کنکور


این کتاب بi روش 5p که به شما کمک می کند واژگان انگلیسی را بطور سریع در حافظه بلند مدت خود ذخیره کنید و فراموشی آن غیرممکن شود. در این کتای با 1100 کلمه اصلی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی که از کتابهای این دوره استخراج شده به همراه 3 تا 5 مترادف برای هر کلمه آشنا می شوید مترادفها به شما کمک می کند معنی کلمه را بهتر بیاد آورید. این کتاب همچنین شامل متونی از کنکور سراسرس و ترجمه آن می باشد.

فهرست مطالب
مقدمه

پیشگفتار، روش مطالعه

الف) اصول روش ابتکاری پنج مرحله(5p)

ب) روش استفاده از کتاب (روش5p)

واژه ها

ترجمه متون