معرفی کتب جدید
کتاب «پیش‌درآمدی بر توسعه پایدار روستایی»
تاریخ 18 مهر 1399 ساعت 20:38:11
کد خبر: 014187
کتاب «پیش‌درآمدی بر توسعه پایدار روستایی»

 «پیش‌درآمدی بر توسعه پایدار روستایی» عنوان کتابی است که به قلم «فاطمه عراقیه فراهانی» نوشته شده و حاوی نکاتی ارزشمند از شاخص‌های دستیابی به توسعه در مناطق کمتر برخوردار روستایی است.

این کتاب ۱۹۲ صفحه‌ای با شمارگان ۲۰۰ نسخه از سوی انتشارات «جامعه‌شناسان» و موسسه «روش‌شناسان» به چاپ رسیده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

قیمت هر جلد از این تازه نشر برای اهالی مطالعه ۴۳ هزار تومان تعیین شده است.

مطالب این کتاب در قالب ۱۲ فصل با عناوین تعاریف و اصطلاحات توسعه روستایی، توسعه و ابعاد آن،سابقه برنامه‌ریزی روستایی در ایران، برنامه ریزی هدفمند، مفهوم توسعه روستا، سابقه توسعه روستایی در کشورهای دنیا، استراتژی توسعه روستایی، چالش‌های توسعه روستایی، راهبردهای توسعه در روستا، نظریات توسعه روستایی، نهادهای اداری و اقتصادی متولی توسعه روستا و مقررات و چشم اندازها در دستیابی به توسعه روستایی ارایه شده است.

فصل نخست این کتاب علاوه بر ارایه تعاریف ده، آبادی و روستا در خصوص پیدایش روستاها در ایران و سرنوشت این مناطق پس از تشکیل دولت ماد، روستای ایران بعد از مشروطیت، گروه‌بندی روستایی و طبقه‌بندی بر اساس توسعه یافتگی و سطوح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی مباحثی را عنوان کرده است.

سیر تکوینی مفهوم توسعه و چرخه آن، سنجش سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی ، انسانی و پایدار در توسعه روستایی نیز مطالب فصل دوم این کتاب است و نویسنده در فصل سوم کوشیده سابقه برنامه‌ریزی روستایی در ایران از آغاز تا سده اخیر را توضیح دهد و در پی آن به شرح برنامه‌های عمرانی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی پرداخته است.

در فصل چهارم این کتاب روش‌های برنامه‌ریزی توسعه روستایی با زیرگروه‌های آن به تفضیل به شرح و بسط گذاشته شده و در فصل پنجم نیز پیرامون الگوی بهبود، دگرگون‌سازی و نوسازی روستایی سخن رفته و شاخص‌های توسعه پایدار روستایی ، ضرورت برنامه‌ریزی در بعد انسانی، توسعه کشاورزی، محیط زیست، ملاحظات سیاسی و امنیتی و حفظ میراث فرهنگی و تقویت زیرساخت‌ها ارایه شده است.

نویسنده در فصل ششم کتاب در خصوص سابقه توسعه روستایی کشورهای چین، هندوستان، اندونزی و مالزی سخن گفته و اهداف توسعه اقصادی کلان در زندگی اقتصادی، سیاسی، کشاورزی، ساکنان مزرعه، زیرساخت‌ها و بخش‌های غیرکشاورزی روستا را به بحث و نظر گذاشته است و در پی آن کوشیده ابعاد چشم‌انداز توسعه روستایی را در کشورهای مختلف جهان کنکاش کرده و الگویی متناسب با ایران در این راستا پیشنهاد دهد.

طرح استراتژی‌های تکنوکراتیک، رفرمیستی و رادیکالی محتوای فصل هفتم این کتاب است و در فصل هشتم نیز در خصوص چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و ساختاری و زیست محیطی در روستاها بحث و نظر شده است.

نویسنده در فصل نهم کتاب راهبردهای اقتصادی شامل اصلاح اراضی، صنعتی شدن روستا و انقلاب سبز را توضیح داده و در پی آن پیرامون تامین نیازهای اساسی، مقوله مشارکت‌جویی و توسعه اجتماعات روستایی به عنوان راهبرد اجتماعی و مولفه‌های راهبردی فضایی، جامع و مشارکتی در حوزه برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی سخن رانده است.

در فصل دهم نظریات متنوعی در حوزه توسعه روستا از صاحب‌نظران علوم اجتماعی و اقتصادی ارایه شده که هر یک افق دید متفاوتی در بهبود مناسبات برنامه‌ریزی روستایی محسوب می‌شود.

فصل یازدهم کتاب ابتدا نگاهی به نظام اداری قبل از اصلاحات اراضی در ایران دارد و انجمن ده، سپاهیان انقلاب، خانه انصاف و فرهنگ روستایی را از جمله این کانن‌های خدمتی مطرح کرده است و در بخش دوم نظام‌های اداری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در روستاها معرفی که که مهمترین آن‌ها جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای اسلامی، دهیاری و کمیته امداد مام خمینی (ره) است.

فصل آخر این کتاب نیز به شرح قوانین و مقررات و چشم انداز توسعه روستایی ایران اختصاص دارد و کوشیده مجموعه قوانین در حوزه زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سطح بندی آن‌هخا بر مبنای راهبردهای برنامه‌های مختلف توسعه کشور را شرح دهد.