کتاب بهترین عملکردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری

کتاب بهترین عملکردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری


در هر زمینه ای برنامه ریزی جزء لاینفک زندگی بوده و محصولی از اندیشه، هنر و خردورزی انسان به شمار می آید. ضرورت به کارگیری انواع برنامه ریزی ها برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی جوامع امروزی، مقوله است که در باب آن مطالب بسیاری به رشته تحریر درآمده است. (حسین زاده دلیر، 1391)

این کتاب در دوبخش جداگانه ترجمه و تالیف شده است. بخش اول به مبانی GIS پرداخته و بخش به عملکرد سیستم GIS در برنامه ریزی های منطقه ای و ناحیه ای می پردازد.

برنامه ریزی از دیدگاه مکانی را می توان به چهار بخش برنامه ریزی ملی، منطقه ای، شهری و روستایی تقسیم نمود و از دید زمانی به سه بخش بلندمدت، متوسط مدت و کوتاه مدت تقسیم می شود.

فهرست مطالب
فصل اول: تعریف GIS
تعریف GIS
ویژگی ها و کاربرد های GIS
دلایل اهمیت به کارگیری GIS در سیستم های سازمانی و شرکتی
فصل دوم: GIS و برنامه ریزی شهری ناحیه ای -GIS برای برنامه ریزان شهری و ناحیه ای مدیریت رشد موثر
معیارهای مکان یابی
روش های تحلیلی
مثالی از تسلط کشور سنگاپور به برنامه ریزی کاربری زمین با استفاده از GIS
مثالی از راه یافتن برنامه ریزی شهری به محله های فقیرنشین ونزوئلا
مثالی از ساده کردن برنامه ریزی اراضی بایر توسط انجمن خانه سازی آکرون
فرمولی برای احیاء
مساله مکان یابی
یک فرمول ترکیبی
آوردن فرمولی برای زندگی
رصدخانه شهری جهانی سازمان ملل متحد
ساختمان یک واحه در بیابان
جایگزینی انرژی حاصل از نفت به انرژی تجدید شونده
فرایند برنامه ریزی هوشمندانه و برنامه ریزی شهری سبز
نصب تسهیلات بهینه
از مدل تا حقیقت
حمل و نقل ابتکارانه
فراتر از ساخت و ساز
مثالی از پیشرفت خدمات اجرای قانون در مک آلین، تکزاس بوسیله سیستم اطلاعات
جغرافیایی موبایل
ترسیم نابرابری های شهر با GIS
مثالی از مکان یابی، ارزیابی و بهینه سازی مکان های برداشت آب های حاصل از بارندگی شهر
مثالی از GIS و برداشت های فاضلاب ناشی از بارندگی
مثالی از در دسترس قرار دادن داده های محیطی
عملیات رقومی کردن پرونده ها
منابع

مطالب مرتبط

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه