کتاب مکالمات رایج در انگلیسی

کتاب مکالمات رایج در انگلیسی

زهرا وثوقی در کتاب مکالمات رایج در انگلیسی، کلیه جملات و اصطلاحات کوتاه در مکالمات روزمره زبان انگلیسی را گردآوری کرده تا بتوانید بدون الزام به یادگیری گرامر و نکات دستوری، به راحتی در دیگر کشورهای انگلیسی زبان با دیگران ارتباط برقرار کنید.

کتاب حاضر هم به عنوان کتابی آموزشی و هم به عنوان کتابی برای افزایش اطلاعات عمومی در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بخشی از کتاب مکالمات رایج در انگلیسی می‌خوانیم:

مایلید با کدام خط هوایی پرواز کنید

?which airline do you prefer to fly with

هنوز چمدانم را نبسته‌ام.

I haven’t packed my suitcase

چه موقع هواپیما پرواز می‌کند؟

?what time does the plane take off

باید 40 دقیقه بعد در فرودگاه باشم.

I have to be at the airport in 40 minutes

هواپیما 20 دقیقه بعد پرواز می‌کند به پرواز نمی‌رسیم.

The flight leaves in 20 minutes ,we will never make it

یه کم اضافه بار دارید

your baggage is a little overweight

پرواز شما 5 دقیقه تاخیر دارد.

Take off has been delayed for 5 minutes

همیشه بلیط درجه یک می‌گیری؟

?Do you usually travel first class

نه معمولا درجه دو می‌گیرم.

No ,I generally fly economy

مطالب مرتبط

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه