کتب آموزش زبان انگلیسی
کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۱ (Aviation English 1)
تاریخ 20 بهمن 1398 ساعت 22:13:58
کد خبر: 009559
کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۱ (Aviation English 1)

کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۱ (Aviation English 1) نوشته‌ی خلبان نیکبخش حبیبی، مخصوص دانشجویان هواپیمایی طراحی شده که موفق به گذراندن دوره‌های عمومی انگلیسی شده‌اند و قصد دارند در دوره‌های EAP / ESP شرکت کنند.

This book is designed to be used by aviation students who have successfully passed general English courses and intend to undertake EAP/ESP courses
It is an attempt to contribute to the aviation studies based on the objectives of flight academies and introduce flight students to the basic principles of aviation. The book could profitably be used in colleges and institutes that held aviation courses