کتب کارآفرینی
کتاب کارآفرینی و ایجاد کسب و کار موفق
تاریخ 22 بهمن 1398 ساعت 18:52:55
کد خبر: 009712
کتاب کارآفرینی و ایجاد کسب و کار موفق

آیا این ضرورت را احساس می‌کنید که کسب و کاری برای خودتان را ایجاد کنید؟

اگر برای خودتان کار کنید رضایت بیشتری خواهید داشت، یا این که برای دیگران کار کنید؟
یا به عبارت دیگر، آیا مشاوره شغلی گرفته‌اید؟
و آیا فکر نمی‌کنیم که بهتر است کسب و کاری برای خودتان ایجاد کنید؟
کارآفرینی و ایجاد یک کسب و کار، هیجان‌انگیز است. تصور مردم از یک کارآفرین، تصویر یک انسان نیرومند است که با وجود همه مشکلات موجود در مسیر کارآفرینی، وارد بازار کار می‌شود و به موفقیت می‌رسد.
کسانی در تجارت موفق می‌شوند که اهل عمل باشند و در کارها جدیت به‌خرج دهند. آن‌ها منتظر اتفاقات نمی‌مانند، خودشان دست به‌کار می‌شوند. اگر از روش کارآفرینان موفق الگو برداری کرده و از تجربه‌های آنها به عنوان راهنمایتان استفاده کنید، با انجام همان کارها شما هم می‌توانید موفق شوید.

فهرست مطالب

فصل اول: آیا شرایط مورد نیاز را دارید؟
فصل دوم: زمانی که تغییر رخ می‌دهد
فصل سوم: گام اول، داشتن اشتیاق است
فصل چهارم: 10 بخش سازنده برای ایجاد کسب و کار موفق
فصل پنجم: سنگِ بنای اول اساسِ کارتان را بر پایه ارزش‌های درونیتان قرار دهید
فصل ششم: سنگِ بنای دوم کاری انتخاب کنید که مورد نیاز همه یا گروه مشخصی از مردم باشد
فصل هفتم: رویایتان را به واقعیت تبدیل کنید
فصل هشتم: سنگِ بنای سوم نگرش موفقیت را در خودتان ایجاد کنید
فصل نهم: سنگ بنای چهارم برای کارتان با دقت برنامه‌ریزی کنید
فصل دهم: سنگ بنای پنجم همیشه بازاریابی کنید و برای این‌کار از روش‌های مختلف استفاده کنید
فصل یازدهم: سنگ‌بنای ششم با مردم ارتباط برقرار کنید
فصل دوازدهم: سنگ‌بنای هفتم به مشتری‌های‌تان ارزش بدهید
فصل سیزدهم: سنگ‌بنای هشتم از پولتان به خوبی مواظبت کنید و آن را بیهوده خرج نکنید
فصل چهاردهم: سنگ‌بنای نهم مراقبت از خودتان
فصل پانزدهم: سنگ‌بنای دهم حقیقت را بگویید
فصل شانزدهم: کارتان را به واقعیت تبدیل کنید