معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو ۱

کتاب زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو ۱

این کتاب راهنمای روش حل مسائل کتاب «همگام با ریاضیات کانگورو» از مجموعۀ «زنگ حل مسئله» است که به منظور استفادۀ مفیدتر از کتاب‌های این مجموعه برای معلمان و والدین منتشر شده‌است.

این کتاب راهنمای روش حل مسائل کتاب «همگام با ریاضیات کانگورو» از مجموعۀ «زنگ حل مسئله» است که به منظور استفادۀ مفیدتر از کتاب‌های این مجموعه برای معلمان و والدین منتشر شده‌است. در سال‌های اخیر، در حوزۀ  آموزش به تقویت توانای حل مسئله برای تربیت شهروندان توانمندتر توجه ویژه‌ای شده است. در کتاب‌های درسی جدید ریاضی دبستان و دورۀ اول متوسطه و در برنامۀ درسی ملی ایران نیز بر توانایی حل مسئله تاکید شده‌ است کتاب‌های زنگ حل مسئله با انتخاب دقیق مسئله‌هایی که در راستای همین هدف هستند می‌توانند منبع آموزشی مناسبی بری معلمان، والدین و دانش‌آموزان باشند.

مشخصات کتاب: 
راهنمای معلمان و والدین – زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو ۱
نویسنده: زهره پندي | سپيده چمن آرا | هديه برزگر
مجموعه: راهنمای معلمان و والدین کانگورو
چاپ چهارم، 1399 | 44 صفحه | رقعی | شابک: 978-614-3188-98-6

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه