آموزش موثر

آموزش موثر

والدین عزیز بهتر است بدانید تعلیم و تربیت، پرورش هویت فکری در دانش آموزان است. یادگیری، حاصل تعامل شرایط درونی و بیرونی خانه، مدرسه، جامعه، سبک یادگیری، ارزشیابی و ... می باشد.

وقتی که دانش آموز بتواند دانش قبلی خود را با دانش جدید پیوند بزند یادگیری اتفاق می افتد.

شیوه مطالعه در چگونگی یادگیری تاثیر دارد. اغلب پدر و مادرها نمی دانند به چه صورت در امر آموزش و یادگیری و درس فرزندان کمک کنند، راهکارهای زیر می تواند به شما کمک کند تا راهنمای خوبی در یادگیری بهتر فرزندان خود باشید:
1-    با فرزندان مکالمه و گفتگوی آموزشی-تربیتی واقعی، برقرار کنید (دوست صمیمی آنها باشید تا رازهای آنها را بشنوید، نگویید حیا می رود)
2-     برای آنها راجع به موضوعاتی آموزشی مدرسه صحبت کنید.
3-    محیط خانه را برای یادگیری مناسب کنید. زمان مناسب برای مطالعه آن‌ها در نظر بگیرید، در آن مدت تمام عوامل مزاحم را برای تمام افراد خانواده ممنوع کنید نه که خودتان بیننده فیلم باشید و آنها را ممنوع کنید.
4-     تکلیف و تمرین  آنها را مرور کنید.
5-    در مورد تقویت حافظه و شیوه مطالعه آنها، از راهنمایی معلم و مشاور کمک بگیرید.


بخشی از کتاب گام پنجم

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه