معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب تصاعدها و لگاریتم

کتاب تصاعدها و لگاریتم

این کتاب به گونه‌ای تنظیم شده است که خواننده، گام به گام، تصاعد و لگاریتم را به صورت خودآموز فرا‌ می‌گیرد.

آنچه را دانش‌آموزان دوره متوسطه در زمینهٔ تصاعدها و لگاریتم جستجو می‌کند می‌تواند در این کتاب یکجا بیابد و از آنها به صورتی خودآموز بهره بگیرد. چون کتاب، مثال‌ها و مسئله‌ها و تمرین‌های فراوان دارد و نکته‌هایی که در تمرین‌ها و مسئله‌های آن طرح شده است، دانشی عمیق‌تر در این زمینه به خواننده می‌دهد.
این کتاب به گونه‌ای تنظیم شده است که خواننده، گام به گام، تصاعد و لگاریتم را به صورت خودآموز فرا‌ می‌گیرد.

مشخصات کتاب : 
تصاعدها و لگاریتم
نویسنده: عبدالحسین مصحفی
چاپ چهاردهم، 1390 | 212 صفحه | وزیری | شابک: 978-964-3180-81-1

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه