کتب ادبیات پارسی
کتاب دل نوشته‌های معاصر
تاریخ 01 بهمن 1398 ساعت 19:07:41
کد خبر: 007483
کتاب دل نوشته‌های معاصر

کتاب دل نوشته‌های معاصر، برداشت‌هایی بی‌تعصب در برخی از روزهای روزگار علی اکبر سراوانی است که ساده و برآمده از دل بوده و آن‌چه را با همه ناشی‌گری یا احساس کودکانه درک کرده‌ به قلم آورده‌ است.

زبان ساده، زبانی که هیچ رنگ ندارد و آن‌چه را می‌بیند و آن‌چه را به پندار می‌سپارد و از آن می‌گذرد، به همان سادگی به قلم می‌سپارد. ساده‌تر از هر چیزی، آن‌قدر آسان که گاهی خودم را به شک می‌خواند که، مگر به این سادگی هم می‌شود؟

در بخشی از کتاب دل نوشته‌های معاصر می‌خوانید:

تلخی ناکامی با همه‌ی طعم تلخش خاطره‌ای شیرین و اندیشه‌ای جوشان خلق می‌کند، خاطره‌ای که همچون چراغ‌های یک مسیر طولانی، هر یک از تلخی‌هایش روشنی وجب به وجب راه می‌شوند تا آهسته و پیوسته به مقصد برسیم و دست در گریبان آرزو بیاندازیم تا سرمست از مقصود، باده‌ی پیروزی، رخسار روزگار گلگون کند و چه افسوس که طعم تلخ جاه و ثروت و... پرنقاب و پر حیله چون قند در روزگارم خودنمایی می‌کنند و چون رقاصان پر فریب تمام مرا مدهوش آن دلبرانه‌ی زیرک، آن سیاه نیت می‌کند.
فهرست مطالب

غریبه‌ای به نام من
دلتنگ
محمد (ص)
دوست
شراب تلخ
مادر
آبی که از سرگذشت
اعتراف
مجنون
شوق
حسین (ع)
فریاد
دیوار
نقاب
مداد جادویی
خاطره بی پایان
باغ آرزو
دختر
اسطوره تنها
گاو
عقل کل
خارج از دستور
امتحان
افکار وامانده
خیال
جنس مخالف
آرزوی بزرگ
آخرین آغوش
دنیای واژگون
توبه
دل عاشق
پناه
خداوند بخشنده
خداوند ستار
هامون رفیق قدیمی
دق
خسته جان
خاطر مجموع
نان شب
گریبان