با ریاضی، دوش بگیرید!!!

با ریاضی، دوش بگیرید!!!

فعالیت آموزشی

آنچه برای انجام فعالیت لازم است:
حمام با کف کاشیکاری شده!!، خط کش ، مداد و کاغذ

ارسال مطلب توسط فخری یعقوبی اشرفی

در طول هفته فرزندتان بارها از حمام استفاده می‌کند. خوبه که این فعالیت را به درسهایش ارتباط دهید. قبل از اینکه فرزند شما شیرآب حمام را باز کند از او بخواهید با یک خط کش اضلاع  یکی از کاشی های کف حمام را اندازه گیری کند و در برگه بنویسد.

می توانید در خصوص شکل هندسی کاشی با هم صحبت کنید و با توجه به شکل آن مساحت هر کاشی را حساب کنید . سپس از او بخواهید مساحت کل کف حمام را حدس بزند.
 بعد از حدس زدن از او بخواهید با شمردن تعداد کاشیهای کف حمام و مساحت یک کاشی اندازه واقعی مساحت کف حمام را محاسبه کند.
 بعد از پایان فعالیت، زمان دوش‌گرفتن است ، این بار در کنار دوش‌گرفتن، چند مفهوم ریاضی هم یاد گرفته است.
نکته:
-    می‌توانید از فرزند خود بخواهید غیر از شمردن تعداد کاشیها روش دیگری را برای محاسبه مساحت پیشنهاد کند.
-    ممکن است در بعضی از حمام‌ها از کاشی‌های نصفه یا کوچکتر و بزرگتر از نصف استفاده شده باشد به او کمک کنید تا به صورت ذهنی، با کنار هم گذاشتن کاشی‌های نصفه ، آن را به کاشی‌های کامل تبدیل کند. ( به صورت تقریبی)
-    می‌توانید به جای حمام از فضاهای دیگر استفاده کنید.

اهداف فعالیت:
اهمیت بهداشت فردی
ارتباط فعالیتهای روزمره به مفاهیم درسی
استفاده درست از ابزار توسط دانش آموز ( اندازه گیری با خط کش)
مرور مفاهیم اشکال هندسی، مساحت، تقریب
تقویت مهارت حدس زدن


    ارسال مطلب توسط فخری یعقوبی اشرفی

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه