بازخورد در کلاس درس

بازخورد در کلاس درس

بازخورد عاملی است که در تحقق  اهداف آموزشی و بهبود کیفیت یادگیری ، ارتقاء سطح کیفی آموزش و عملکرد فراگیران ، نقش بی بدیلی دارد و به عنوان مغناطیس توجه، عامل مهمی است که توجه  ذی‌نفعان(دانش آموز و والدین) را به خودجلب می نماید ؛چراکه در این حوزه ،بازخورد،آیینه ی بازتاب داوری وتصمیم ها ی معلم است./گ

                                تهیه کننده: فرامرز علی پور 

بازخورد، واکنشی است در برابر یک پدیده. و راهبردی مهم در فرایندهای آموزشی... 

بازخورد های معلم چهار نوع است:

بازخورد عملکردی
بازخورد انگیزشی
بازخورد اسنادی
بازخورد راهبردی

 

بازخورد عملکردی؛
بازخورد عملکردی، بازخوردی است که در مورد صحت کار دانش آموز به او داده می شود و ممکن است شامل اطلاعات اصلاحی هم باشد.

 

بازخورد انگیزشی؛
هدف اصلی بازخورد انگیزشی این است که دانش آموزان را هر چه بیشتر به انجام فعالیت های آموزشی مستمر تشویق و هدایت کند.

 

بازخورد اسنادی؛
در بازخورد اسنادی، به منظور افزایش انگیزش دانش آموز، عملکرد او را به یک یا چند سند (عواملی که تصور می شود در حاصل کار او دخیل بوده اند)، ربط می دهند. در این حالت، معلمان می توانند به دانش آموزان یادآوری کنند که موفق نشدن خود را به جای عوامل غیر قابل کنترل، به عوامل قابل کنترل مانند تلاش کم، یا استفاده از راهبرد نامناسب نسبت دهند تا بتوانند با تلاش بیشتر و انتخاب راهبردی دیگر، عدم موفقیت خود را جبران کنند.

 

بازخورد راهبردی؛
بازخورد راهبردی به دانش آموز اطلاع می دهد که آیا او از راهبرد خود به خوبی استفاده می کند یا خیر و استفاده از راهبرد، چه قدر عملکرد او را بهبود بخشیده است. راهبرد ها به دانش آموزان کمک می کنند، به تکالیف توجه بیشتری کنند و روی مطالب مهم متمرکز شوند.

 

تهیه کننده: فرامرز علی پور 

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه