مقاله تعیین درصد مصرف کنندگان دست به دهان در بین خانوارهای ایرانی

مقاله تعیین درصد مصرف کنندگان دست به دهان در بین خانوارهای ایرانی

مقاله علمی و پژوهشی " تعیین درصد مصرف کنندگان دست به دهان در بین خانوارهای ایرانی: چارچوب CCAPM و معادلات اولر" مقاله ای است در 35 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مصرف کنندگان دست به دهان، درآمد دایمی، معادلات اولر، بازدهی دارایی‌های سرمایه ای، گشتاورهای تعمییم یافته پرداخته شده است

چکیده مقاله

در این مقاله سعی می‌شود تا تعداد خانوارهای ایرانی که بر اساس فرضیه درآمد دایمی عمل نکرده و به اصطلاح «دست به دهان» بوده و صد در صد درآمد جاری شان را مصرف می‌کنند، مشخص شود. برای این منظور از سه مدل مختلف استفاده شده، به طوری که در اولی ترجیحات با ریسک گریزی ثابت نسبی، در دومی شکل‌گیری عادات مصرفی و در سومی ترجیحات بازگشتی کرپس-پورتز وارد تابع مطلوبیت خانوار گردید. پس از تخمین سیستم‌های معادلات اولر باروش گشتاورهای تعمیم یافته، ضریب مربوط به درصد مصرف‌کنندگان دست به دهان در هریک از مدل‌ها به ترتیب برابر37/0، 52/0 و 45/0 شد، که گویای آن است که به طور متوسط در دوره 1395-1361، حدود 45‌% خانوارهای ایرانی اصطلاحاً دست به دهان بوده و برای مصرف خود برنامه ی بین دوره‌ای ندارند و حدود 55‌% نیز با نگهداری و سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها،  برنامه مصرفی خود را براساس درآمد دایمی تنظیم می‌کنند. فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرفی و ایجاد بستر مناسب برای مدیریت و هدایت سرمایه‌های خانوارها به بازار سرمایه برای خرید انواع دارایی ها، می‌تواند درکاهش درصد خانوارهای دست به دهان و داشتن برنامه بین دوره‌ای برای مصرف مؤثر باشد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه