ویژه ماه مبارک رمضان

همراه با رمضان

همراه با رمضان

امشب نخستین بار است که تو را می بینم سر بر اسمان برداشته ای، هلال ماه را می نگری و زمزمه می کنی: خدایا این ماه را بر ما نو کن به امنیت و ایمان، سلامت و اسلام، عافیت و دفع درد و...

چهره ات به زیبایی می درخشید.


برداشتی از دعای روزهای ماه رمضان
امشب نخستین بار است که تو را می بینم سر بر اسمان برداشته ای، هلال ماه را می نگری و زمزمه می کنی: خدایا این ماه را بر ما نو کن به امنیت و ایمان، سلامت و اسلام، عافیت و دفع درد و...

چهره ات به زیبایی می درخشید.

اولین روز رمضان بر تو مبارکباد. می دانی میهمان چه کسی هستی؟ او که معبود جهانیان است و عفوکننده گنهکاران. از او درخواست سلامت روزه و شب زنده داریت را بنما!

دو روز است که لب از خوردن فرو بسته ای. تلاش کن تا به خشنودی پروردگارت نزدیکتر و از خشم او دور شوی. از مهربانترین مهربانان توفیق خواندن ایاتش را طلب کن!

امروز سوم رمضان است. برای تیزهوشی و بیداریت دعا کن و از هر چه در ان بی خردی و اشتباه کاری است بپرهیز. سهمت را از خیر و برکت این ماه افزونتر بخواه که او بخشنده ترین بخشندگان است.

چهار روز است که درهای اسمان به رویت گشوده شده. برای برپاداشتن فرمان و دستور خدا برخیز انگونه که شایسته است و سپاسگزارش باش. بی شک پروردگارت به احوال تو بیناترین بینایان است.

پنجمین روز رمضان است و او گوش به دل تو دارد. دست به دعا بردار: خدایا در این ماه مرا از امرزش خواهان قرار ده، از بندگان شایسته فرمانبردارت، از اولیا مقرب درگاهت، از...

شش روز است صبرت را می ازمایی. تردید لحظه ای امانت نمی دهد. از نافرمانی او می ترسی، از تازیانه های عذابش بیمناکی، از موجبات خشمش گریزانی... و سخت دوستش داری که نهایت اشتیاق مشتاقان است.

هفت روز تشنگی جسم را تاب اوردی و جانت را به ذکر او سیراب ساختی. از هر چه سستی و لغزش است به راهنمای گمراهان پناه ببر!

هشتم رمضان امده. مبادا مهرت را از یتیمان دریغ کنی. طعامت را با انان تقسیم کن. سلامت را اشکار کن و همنشینی با کریمان را بیاموز!

نه روز است با روزه دارانی. رحمت گسترده او را دریافته ای؟ دلیلهای درخشانش را دیده ای؟ اسباب خشنودیش را فراهم ساخته ای؟ او ارزوی مشتاقان است.

یک سوم رمضان گذشت. بر خدا توکل کن تا از سعادتمندان درگاه و مقربان پیشگاهش باشی. او را بطلب که هدف نهایی جویندگان است.

یازدهم رمضان است. از او بخواه که تو را دوستدار احسان و نیکی گرداند و از فسق و نافرمانی دور شوی. از او بخواه که سوز اتش را بر تو حرام گرداند. او فریادرس فریادخواهان است.

دوازده روز از رمضان می گذرد. جامه ستر و عفاف برازنده ات باد. قناعت و کفاف را پیشه کن و عدالت و انصاف را از نظر دور مدار.

امروز، سیزدهمین روز رمضان است. و توسعادتمندتر از دیگرانی، اگر از الودگی پاک شوی و بر مقدراتت شکیبایی ورزی، اگر پرهیزکار باشی و همزبانی با نیکان را برگزینی.

چهارده روز است که میهمان خدایی! پروردگاری که عزت بخش مسلمانان است و تو را از خطا و لغزش باز می دارد. امید که هدف بلاها و افات قرار نگیری.

رمضان به نیمه رسید. خدایا! اطاعت فروتنان را روزی ما بگردان و سینه مان را برای بازگشت به سوی خویش گشاده ساز! ای امان بخش ترسندگان!

شانزدهم رمضان است. مهیا شو تا همراهی نیکان کنی، از اشرار دوری گزین و ساکن منزل امن ارامش شو!

هفده روز است رمضانی شده ای، و بهره مند از راهنمایی های پروردگارت. از او - که داناست به انچه در دل توست و بی نیاز است از سوال و تفسیر - بخواه تا حاجات و ارزوهای تو را براورد.

هجده روز را پشت سر گذاشته ای. چه برکتی است در سحرهای رمضان، چه نوری است در دلهای رمضانیان، و چه لذتی است در پیروی او که روشنی بخش قلبهای عارفان است!

امروز نوزدهم رمضان است. تنها خدا می داند بر ما چه گذشته و قدرمان چه بوده. ای هدایت کننده مهربان به سوی حقیقت اشکار راهنمایمان باش!

بیست روز از رمضان می گذرد. فرصت مناجات را از دست مده از او که ارامش را در دلهای مومنان فرو می فرستد طلب گشایش درهای بهشت را برای امشب و همیشه بنما!

قدری دیگر گذشت امروز بیست و یکم رمضان است. راه تسلط شیطان را بر خود ببند و دلیلی برای رسیدن به خشنودی او بیاب!

برای بیست و دومین بار او را بخوان: ای پاسخ دهنده دعای درماندگان، فضل و برکت خود را بر ما نازل فرما و در دل ضوانت ساکنمان گردان!

باورت شد توفیق سه (قدر) را داشته باشی؟ از او که لغزشهای گنهکاران را نادیده می گیرد تمنا کن تا تو را نیز در این ماه شستشو دهد از گناهان و پاکت گرداند از عیبها...

بیست و چهار روز از رمضان گذشت. پناه ببر به او از انچه بیازاردش و پیرویش کن در انچه فرمانت داده. هزار بار نامش را فریاد کن بخشنده ترین است به درخواست کنندگان.

می دانم دلت گرفته پنج روز بیشتر به پایان رمضان نمانده و تو همچنان به دوستداری دوستان او و دشمنی دشمنانش می اندیشی. پیمان سبزت جاودانه باد!

امروز که بگذرد تنها چهار سحر دیگر با هم بیدار می شویم. ایکاش در این ماه تلاشمان مورد تقدیر قرار گیرد و گناهانمان امرزیده گردد، عملمان پذیرفته شود و عیبهایمان پوشیده بماند!

دیشب اخرین شب (قدر) بود. از رافت پروردگار دور نیست که عذرهایمان را پذیرفته باشد و امورمان را به سوی اسانی پیش براند. اری او مهربانترین است به بندگان صالحش.

روز ما چه زود می گذرد و سخت است به این روزها، زندگی را گذراندن. دو روز دیگر رمضان می رود. نکند از انجام مستحبات و نوافل بی بهره مانده باشی.

تنها یک روز مانده، امروز بیست و نهم رمضان است: خدایا ما را در این ماه به مهر خود فراگیر و دلهامان را از تیرگیهای تهمت پاک گردان! ای مهربان به بندگان مومن!

امشب هنگامه وداع است. چه لذتی داشت امدن رمضان و چه دردی است رفتنش. دل بسته ایم که پذیرای بندگیمان گردد و بهره طاعتمان، خشنودی او و رسول پاکش باشد.

 

منبع : مجله  موعود جوان  آذر و دی 1379، شماره 13 / نویسنده : سهیلا صلاحی اصفهانی

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه