کاردرمانی چیست؟

کاردرمانی چیست؟

کاردرمانی استفاده از فعالیت های هدفمند به منظور ایجاد حداکثر استقلال ، جلوگیری ازناتوانی و حفظ سلامتی برای افرادی است که در اثر آسیب یا بیماری دچار محدودیت و اختلال عملکردی ، روانی ، اجتماعی ،رشدی یا اختلالات یادگیری ، فقر و تفاوت های فرهنگی یا روند سالخوردگی شده اند.

کاردرمانی استفاده از فعالیت های هدفمند به منظور ایجاد حداکثر استقلال ، جلوگیری ازناتوانی و حفظ سلامتی برای افرادی است که در اثر آسیب یا بیماری دچار محدودیت و اختلال عملکردی ، روانی ، اجتماعی ،رشدی یا اختلالات یادگیری ، فقر و تفاوت های فرهنگی یا روند سالخوردگی شده اند.

 در این بخش کاردرمانی را به  شیوه ای ساده تعریف می کنیم و برای نیل به این هدف ، بهتر است به تعریف شش واژه به طور جداگانه بپردازیم:

 - کار: فعالیتی که شخص به آن مشغول می شود و در آمدزایی دارد

  - درمان:رفع بیماری یا ناتوانی 

  - هدف: منظور و مقصودی که تلاش بدان معطوف است.

  - فعالیت :حالت و شرایط فعال بودن ( شرکت فعال ) .

  - استقلال : حالت و کیفیت مستقل بودن ( اتکا به نفس ).

  - عمکرد : عملکردی مناسب و طبیعی که شخص از عهده آن بر آید .

مجموعه واژه های یاد شده تعریفی ساده از کاردرمانی ارائه می دهند که به قرار ذیل است :

  کاردرمانی استفاده از فعالیتهای هدفمند، به منظور افزایش استقلال در عملکردهای فرد است

دانلود تصاویر

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه