مقاله اثر بهره‌وری و کیفیت نهادی بر کیفیت محیط‌زیست

مقاله اثر بهره‌وری و کیفیت نهادی بر کیفیت محیط‌زیست

 

مقاله علمی و پژوهشی " اثر بهره‌وری و کیفیت نهادی بر کیفیت محیط‌زیست (شواهدی از اقتصادهای درحال توسعه) " مقاله ای است در 24 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث محیط‌زیست، بهره‌وری، نهاد، پانل دیتا پرداخته شده است

چکیده مقاله

بررسی آلودگی محیط‌زیست و عوامل تأثیر‌گذار بر آن با توجه به ویژگی خاص هر‌ کشوری جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار و کاهش میزان آلودگی اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه اثر بهره‌وری و کیفیت نهادی بر روی کیفیت‌ محیط‌زیست را با استفاده از رهیافت داده‌های تابلوئی برای 16 کشور درحال‌توسعه منتخب ازجمله ایران را طی بازه زمانی (2016-1998) بررسی می‌کند. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از وجود یک رابطه درجه سه میان درآمد سرانه و تخریب محیط‌زیست می‌باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کشورهای درحال‌توسعه، اثر رشد بهره‌وری و کیفیت نهادی (حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی) بر روی کیفیت محیط‌زیست منفی می‌باشد، به‌طوری‌که با افزایش بهره‌وری به دلیل اثر بازگشتی حاصل از آن و همچنین با افزایش حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی به دلیل نادیده انگاشتن محیط­زیست توسط گروه­های ذی­نفع و استخراج بیشتر منابع در این کشورها، میزان انتشار آلاینده‌ها افزایش خواهد یافت.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه