مقاله پیوندهای بنیادین عرف و معاهده در حقوق بین المللی

مقاله پیوندهای بنیادین عرف و معاهده در حقوق بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " پیوندهای بنیادین عرف و معاهده در حقوق بین المللی" مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است
چکیده مقاله
در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث حقوق بین الملل، معاهده حقوقی، قواعد حقوقی، اثر ایجادی، اثر اعلامی، اثر تکمیلی، اثر تفسیری و معاهده عام پرداخته شده است


عنوان مقاله [English]
Fundamental links conventions and treaties in international law


قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه