مقاله بررسی تأثیر فضای کسب‌‌وکار بر سودآوری صنایع کارخانه‌ای در ایران

مقاله بررسی تأثیر فضای کسب‌‌وکار بر سودآوری صنایع کارخانه‌ای در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر فضای کسب‌‌وکار بر سودآوری صنایع کارخانه‌ای در ایران" مقاله ای است در 29 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فضای کسب‌وکار، رویکرد ساختار- رفتار- عملکرد، سیستم معادلات همزمان، داده‌های پانلی، صنایع کارخانه‌ای ایران پرداخته شده است

چکیده مقاله

با توجه به نقش مهم صنایع کارخانه‌ای در رشد اقتصادی کشورها، بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد صنایع، از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از این عوامل، مهیا شدن محیطی است که کارآفرینان و کارگزاران اقتصادی در آن مشغول فعالیت و کسب‌وکار می‌شوند. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر فضای کسب‌وکار بر عملکرد صنایع کارخانه‌ای در ایران است. جهت بررسی این تأثیر از سیستم معادلات همزمان پانلی (برای داده‌های کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیش‌تر بر اساس کدهای ISIC دو رقمی)‌ طی دوره زمانی 1382-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های فضای کسب‌وکار اثر معناداری بر سودآوری بنگاه‌های صنعتی در ایران ندارند.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه