مقاله تحلیل اثر شوک بازار مسکن بر تنگنای اعتباری در ایران

مقاله تحلیل اثر شوک بازار مسکن بر تنگنای اعتباری در ایران

 

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل اثر شوک بازار مسکن بر تنگنای اعتباری در ایران" مقاله ای است در 29 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قیمت دارایی، مسکن، ‌تنگنای اعتباری، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از این مقاله بررسی اثرات رکود و رونق بازار مسکن بر تنگنای اعتباری سیستم بانکی در اقتصاد ایران است. برای دست‌یابی به این هدف، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه‌های مکتب کینزین‌های جدید بکار گرفته شده است. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1369-1394، نتایج گشتاورها حاکی از اعتبار مدل ارائه شده برای شبیه‌سازی متغیرهای مدل در اقتصاد ایران است. علاوه براین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد شوک منفی تقاضای مسکن با کاهش قیمت املاک در بازار مسکن سبب کاهش کیفیت ترازنامه بانک‌ها، در نتیجه کاهش عرضه اعتبارات بانک و ایجاد تنگنای اعتباری شده است. شوک مثبت تقاضای مسکن، از یک سو سبب افزایش اعتباردهی بانک‌ها می‌شود اما از سوی دیگر تقاضا برای مصرف، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش غیر مسکن را کاهش می‌دهد که متعاقباً سبب کاهش تولید ناخالص ملی می‌شود و با توجه به افزایش قیمت مسکن، سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه رونق از سمت تقاضا در  بازار مسکن نه تنها اثر مثبت در اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می‌باشد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه