مقاله قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت

مقاله قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت

مقاله علمی و پژوهشی " قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت: تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قرارداد" مقاله ای است در 46 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قراردادهای امتیازی؛ قرارداد مشارکت در تولید؛ مدیریت و نظارت؛ مالیات؛ پذیره پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از این مقاله بررسی قراردادهای امتیازی جدید می باشد. در این راستا، مالکیت برنفت،موضوع نظارت و مدیریت بر عملیات نفتی و رژیم مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. درخصوص موضوع نخست تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که مالکیت نفت در قراردادهای امتیازی جدید تا زمانی که نفت تولید نشده است در مالکیت دولت میزبان باقی می ماند وتنها بعد از تولید است که مالکیت آن در سرچاه به صاحب امتیاز منتقل می شود. این ویژگی، این نوع قراردادها رااز قراردادهای خدمات و مشارکتد متفاوت می سازد. زیرا در نوع اولی انتقالی صورت نمی گیرد و تمام نفت در مالکیت دولت باقی میماند و در نوع دوم پیمانکار درصدی از نفت را در نقطه صدور مالک میشود. درخصوص مدیریت و نظارت برفرایند عملیات مطالعات ما نشان داد که درامتیازنامه ها به منظور تامین کنترل و نظارت کشور میزبان تغییراتی به سود این کشورها ن صورت گرفت. معذلک، در عمل بدلیل نداشتن مهارت و فناوری های لازم چنین نظارت و کنترلی نه تنها در امتیازنامه ها بلکه در سایر قراردادها کمتراثربخش بوده است. در ارتباط با رژیم مالی، که مواردی چون حق الامتیاز، مالیات و پذیره را پوشش می دهد، تحولاتی که در امتیازات جدید رخ داده است را به سود کشور میزبان دیدیم؛ ولو این که دراین خصوص بسته به شرایط خاص معافیت و تخفیفاتی از حیث مالیات، حق الامتیاز و پذیره برای صاحب امتیاز پیش بینی شده است. معذلک، در اساس، رژیم مالی امتیازنامه های جدید تعهدات متعدد و متنوعی را برعهده امتیازگیرنده می گذارد که در مجموع شکاف آنها را با دیگر قراردادها کمتر می کند.

عنوان مقاله [English]

The New Concession Agreements and the Interests of Oil Producer Countries:With Specific Reference to Ownership of the Oil, Host State’s Control and Management and the Fiscal Regime of the Agreements

چکیده [English]

Abstract

The main purpose of this Article is to examine the new concession agreements, and to compare relevant modifications and changes with the traditional concessions, they have undergone. To this end three subjects are examined: The ownership of the oil, governmental control and management of the oil production and the fiscal regime of the agreements in question.

In an attempt to deal with the first issue, the study has differentiated between two situations: A situation where the oil is still in place and has not yet been exploited. In this case, as is with other new oil contracts, under the new concessions the government still owns the oil. The other situation is when the oil is produced and is technically speaking at the wellhead, in which point the concessionaire acquires the ownership of the produced oil; while the host government retains ownership of resources that remains in the subsoil. This salient feature of the concessions (both the new and the traditional ones) makes it distinguishable from other petroleum contracts. For instance, in a production sharing agreement a percentage of the ownership of product is conveyed to the contractor at the exporting point, whereas, under a service contract, the contractor does not acquire any ownership rights over the oil production.

With respect to governmental control and management, we have found that due to awareness of the host governments of the benefits of their natural resources, they were able to obtain the right of control and management of the exploration and exploitation of their resources , which found expression not only in the new concessions but also in such agreements as service and production sharing contracts. In practice, however, because of the paucity of the requisite skill and technology for exploration and exploitation operations, they have not been able to achieve such a purpose.

As regards the question of the fiscal regime, where such matters as taxation, royalty and bonus were examined, we found that all changes made, were in favour of the host countries: except, however, where the risk of failure to explore successfully was very high; in which case more attractive and incentive rewards were granted to the concessionaire.

 کلیدواژه‌ها [English]

concession agreements, production sharing agreements, service contracts, management and control, Tax, bonus

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه