مقاله علمی و پژوهشی با موضوع تشابه و مجاز و بلاغت معصومان

مقاله علمی و پژوهشی با موضوع تشابه و مجاز و بلاغت معصومان

در این مقاله علمی و پژوهشی در 22 صفحه به همراه فهرست منابع به موضوعات مهمی چون ﺗﺸﺎﺑﻪ، رواﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ، ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ تشابه و ﻣﺠﺎز،ﺗﺄوﯾﻞ، اﻗﺘﻀﺎی اﻟﻔﺎظ، ﺑﻼﻏﺖ معصومان اشاره شده است 

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه