مقاله علمی و پژوهشی حکمرانی ناکارآمد و ناامنی استراتژیک

مقاله علمی و پژوهشی حکمرانی ناکارآمد و ناامنی استراتژیک

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 30 صفحه و با 23 عنوان فهرست منبع ارائه شده است حکمرانی ناکارآمد، قوانین آب ، بحران آب و ناامنی استراتژیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه