مهارت جرأت مندی و فواید آن

مهارت جرأت مندی و فواید آن

جرأت مندی یک شیوه ارتباطی خاص است که می توان آن را آموخت و بکار بست. مهارت جرأت ورزی فرد را قادر می سازد تا افکار و، احساسات و ارزش دهی خود را درباره یک موقعیت به طور آزادانه و مستقیم و با احترام به احساسات و ارزش های اشخاص دیگر بیان کند.

 

 

جرأت مندی چیست؟

جرأت مندی یک شیوه ارتباطی خاص است که می توان آن را آموخت و بکار بست. مهارت جرأت ورزی فرد را قادر می سازد تا افکار و، احساسات و ارزش دهی خود را درباره یک موقعیت به طور آزادانه و مستقیم و با احترام به احساسات و ارزش های اشخاص دیگر بیان کند. این مهارت بر حقوق فرد و ضمن توجه به حقوق دیگران تأکید دارد. بنابراین جرأت مندی یا "نه گفتن"در موقعیت هایی که فرد تحت فشار است. مهارت مهمی می باشد. مهم ترین جنبه جرأت مندی آن است که پس از کسب این مهارت،ناگهان متوجه می شوید که می توانید بدون هرگونه احساس گناهی نه بگویید، خواسته های خود مطرح کنید به طور کلی راحت تر با دیگران ارتباط داشته باشید. از همه مهم تر اینکه اعتماد به نفس شما به شدت بالا می رود.

"جرات من راهی برای خوشبختی بلد نیستم ولی یک راه برای بدبخت شدن بلدم: به هیچ کس نگو"نه"

جرأت مندی چیست؟

جرأت مندی یک شیوه ارتباطی خاص است که می توان آن را آموخت و بکار بست. مهارت جرأت ورزی فرد را قادر می سازد تا افکار و، احساسات و ارزش دهی خود را درباره یک موقعیت به طور آزادانه و مستقیم و با احترام به احساسات و ارزش های اشخاص دیگر بیان کند. این مهارت بر حقوق فرد و ضمن توجه به حقوق دیگران تأکید دارد. بنابراین جرأت مندی یا "نه گفتن"در موقعیت هایی که فرد تحت فشار است. مهارت مهمی می باشد. مهم ترین جنبه جرأت مندی آن است که پس از کسب این مهارت، ناگهان متوجه می شوید که می توانید بدون هرگونه احساس گناهی نه بگویید، خواسته های خود مطرح کنید به طور کلی راحت تر با دیگران ارتباط داشته باشید. از همه مهم تر اینکه اعتماد به نفس شما به شدت بالا می رود.

افراد جرأت مند چه ویژگی هایی دارند؟

- عقیده خود را ابراز می کنند.

- تقاضای تغییر رفتارهای نامطلوب دیگران را دارند.

- درخواست ها وتقاضاهای غیر منطقی دیگران را رد می کنند.

- احساسات منفی و مثبت خود را ابراز می کنند.

- هر موقع که لازم بدانند یک تعامل اجتماعی را شروع و یا تمام می کنند.

- کاستی ها و نقص های خود را می پذیرند.

- در هنگام روبرو شدن یا جدا شدن از دیگران جملات متعارف ابراز می کنند.

فواید جرأت مندی

- جلوی پایمال شدن حقوق مان را بگیریم.

- تقاضاهای نامعقول دیگران را رد کنیم.

- بتوانیم از دیگران درخواست های معقولی بکنیم.

- با مخالفت های نامعقول دیگران برخورد درست و مؤثری کنیم.

- حقوق دیگران را به رسمیت بشناسیم.

- رفتار دیگران را در برابر خودمان تغییر دهیم.

- از تعارضات پرخاشگرانه غیرضروری خودداری کنیم.

- در هر موردی موضع خود را با  اعتماد به نفس و آزادانه مطرح کنیم.

- احتمال رسیدن به خواسته های خود را افزایش دهیم.

- درباره خودمان احساس بهتری داشته باشیم.

- بر زندگی خود احساس کنترل بیشتری داشته باشیم.

نویسنده: امید زاهدی

منبع: کتاب کودک و خانواده

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه