معرفی کتاب مدیریت سازمان
کتاب مدیریت سرمایه‌های فکری (مزیت راهبردی - ارزش آفرینی سازمانی) مفاهیم و کاربردها
تاریخ 20 فروردین 1399 ساعت 23:29:28
کد خبر: 011535
کتاب مدیریت سرمایه‌های فکری (مزیت راهبردی - ارزش آفرینی سازمانی) مفاهیم و کاربردها


کتاب مدیریت سرمایه‌های فکری (مزیت راهبردی - ارزش آفرینی سازمانی) مفاهیم و کاربردها نوشته‌ی عباسعلی حاج کریمی و عطیه بطحایی، با ارائه‌ی یک تصویر جامع و کامل از مباحث سرمایه‌های فکری، باب جدیدی را در عرصه‌ی مدیریت منابع انسانی گشوده‌اند و مدل کاربردی مناسبی را با گرایش‌های مختلف ارائه می‌نمایند.

نیروی سازمانی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های عصر جدید به شمار ‌می‌آید، به عبارتی بازدهی و بهره‌وری هر سازمان به رفتار سازمانی و عملکرد نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد. دانش در دنیای امروز به عنوان مزیت رقابتی و یکی از اصلی‌ترین عوامل تولید محسوب می‌شود که باید هدایت و مدیریت گردد. همچنین یکی از مهم‌ترین اجزای دارایی‌های نامشهود است که در طی مکانیزم‌ها و فرایندهای سازمانی به کار گرفته شده و بروز نوآوری را در سازمان‌های عصر جدید ممکن می‌سازد.

بر این اساس سنجش و اندازه‌گیری دانش و سایر دارایی‌های نامشهود در فرایندهای سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حال حاضر در اقتصاد نیز عواملی مانند درآمد، سودآوری و دارایی‌های فیزیکی سازمان، بازتاب تنها قسمتی جزئی از موفقیت سازمان محسوب می‌شود. اندوخته‌ی حقیقی سازمان‌ها در جذب و بهره‌برداری از نیروی انسانی متخصص و برتر، دانش و مهارت‌های این افراد، فرایندهای درونی سازمان و شهرت و خوش‌نامی آنان است.

در فصول مختلف کتاب مدیریت سرمایه‌های فکری (مزیت راهبردی – ارزش آفرینی سازمانی) مفاهیم و کاربردها (Intellectual Capital Management)، تلاش شده است که با بازبینی عمیق و همه جانبه‌ی این مفاهیم با هدف دستیابی به زبان مشترک در زمینه مدیریت دانش و سرمایه‌ها‌ی فکری، به بررسی موارد مذکور پرداخته شود و در فصول شش گانه آن، ضمن بیان مفاهیم مرتبط با این موضوع، تحلیلی از دو مدل خارجی و ایرانی نیز ارائه گردیده است.

در فصل نخست به مفهوم دانش، سرمایه‌های فکری، تشابهات و تمایزات میان رویکردهای مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری پرداخته شده است. در فصل دوم جایگاه سرمایه‌های فکری از منظر تأثیر سرمایه‌های فکری بر خلق ارزش در سازمان و شیوه‌های ارزش آفرینی با بهره‌‌گیری از سرمایه‌ها‌ی انسانی در اقتصاد دانش محور مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم انواع مدل‌ها و اجزای سرمایه‌های فکری از دیدگاه‌ها‌ی صاحب نظران این رشته و نیز انواع سرمایه انسانی، رابطه‌ای و ساختاری تحلیل می‌شود.

در فصل چهارم شاخص‌های اندازه‌گیری سرمایه‌های فکری به صورت کمی و کیفی مورد بررسی واقع شده است. در فصل پنجم به مقوله گزارش‌دهی و اظهارنامه سرمایه‌ها‌ی فکری پرداخته و به نکات کلیدی جهت تنظیم اظهارنامه اشاره شده و در پایان فصل مورد کاوی، اظهارنامه سرمایه فکری شرکت ماکس تلکام ارائه شده است. در نهایت در فصل ششم نیز به صورت یک تحقیق میدانی، تحت عنوان بررسی اثرات سرمایه‌ها‌ی فکری بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO)، مورد بررسی و با ارائه یک مدل در این رابطه، فصل به پایان می‌رسد.

در بخشی از کتاب مدیریت سرمایه‌های فکری (مزیت راهبردی – ارزش آفرینی سازمانی) مفاهیم و کاربردها می‌خوانیم:

دانش در دنیای امروز، به عنوان مزیت رقابتی و یکی از مهم‌ترین عوامل تولید محسوب است می‌شود که باید هدایت و مدیریت گردد. دانش یکی از مهم‌ترین اجزای نامشهودها است که در طی مکانیزم‌ها و فرایندهای سازمانی به کار گرفته شده و بروز نوآوری را در سازمان ممکن می‌سازد. بر این اساس سنجش و اندازه‌گیری دانش و سایر دارایی‌ها‌ی نامشهود در فرایندهای سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کالاهای عصر ما به طور روز افزون ماهیت فیزیکی خود را از دست می‌دهند. در مورد بسیاری از کالاها، مشتریان برای یک محصول فیزیکی و مادی بهایی نمی‌پردازند بلکه ارزش و مزیت واقعی سازمان در دانش و مهارت‌ها‌ی متخصصان و کارکنان در حوزه تولید و همچنین قدرت و دانش بازاریابی نهفته در دل سازمان با هدف فروش این محصولات است. این همان دارایی‌های نامشهود سازمانی است.

فهرست مطالب
فصل اول: مفهوم دانش و سرمایه‌های فکری
فصل دوم: ارزش و جایگاه سرمایه‌های فکری
فصل سوم: سرمایه‌های فکری: مدل‌ها، دیدگاه‌ها و اجزا
فصل چهارم: سرمایه‌های فکری و ارزش آفرینی در سازمان
فصل پنجم: گزارش‌دهی و اظهارنامه سرمایه‌های فکری
فصل ششم: کاربردها، بررسی اثرات سرمایه‌های فکری در شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران
فهرست منابع
فهرست واژگان کلیدی