معرفی کتب دین و آئین
کتاب شیطان پرستی (آثار و تبعات پیروی از شیطان)
تاریخ 23 خرداد 1399 ساعت 17:37:59
کد خبر: 013049
کتاب شیطان پرستی (آثار و تبعات پیروی از شیطان)

این کتاب در ارتباط با آثار و تبعات منفی شیطان پرستی و مثال هایی از کارتون هایی در این زمینه می باشد.

ستاره واژگون معروف به پنتاگرام اغلب برای نشان دادن شیطان پرستی استفاده می‌ شود. شیطان پرستی یک حرکت مکتبی، شبه مکتبی و یا فلسفی است که هواداران آن شیطان را یک طرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هستی می‌پندارند. آن ‌ها شیطان را موجودی زنده و با چند وجه از طبیعت انسان مشترک می ‌دانند. شیطان پرستی را در گروه «راه چپ» مخالف با «راه راست» طبقه بندی می‌ کنند. دست چپی‌ ها به غنی سازی روحی خود در جریان کارهای خودشان معتقدند و بر این باورند که در نهایت باید تنها به خود جواب پس دهند. در حالی که دست راستی ‌ها غنی سازی روحی خود را از طریق وقف کردن و بندگی خود در مقابل قدرتی بزرگ‌تر بدست می‌ آورند. لاوییان‌ ها در واقع خدایی از جنس شیطان و یا خدایی دیگر را برای خود قائل نیستند. آن ها حتی از قوانین شیطان نیز پیروی نمی ‌کنند. این جنبه اعتقادی آن ها به طور مکرر به اشتباه نادیده گرفته می‌ شود و عموماّ آن ها را افرادی می ‌شناسند که شیطان را به عنوان خدا پرستش می‌ کنند.

شیطان پرستی به جای اطاعت از قوانین خدایی یا قوانین طبیعی و اخلاقی، عموماّ بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی ‌های موجودی مافوق یا قوانینی فرستاده شده تمرکز دارد. به همین دلیل بسیاری از شیطان پرستان معاصر از باورها و گرایش ‌های ادیان گذشته اجتناب می‌ کنند و بیشتر گرایش ‌های خودپرستانه دارند. به گونه‌ای که خود را در مرکز هستی و قوانین طبیعی می ‌بینند و بیشتر شبیه به مکاتبی چون ماده‌ گرایی و یا خودمحوری و جادو محوری هستند. به هر حال بعضی شیطان پرستان به طور داوطلبانه بعضی از قوانین اخلاقی را انتخاب می‌ کنند.

فهرست مطالب
پیشگفتار
شیطان‌پرستی
تاریخچه
انواع و رویکردهای شیطان پرستی
شیطان پرستی فلسفی
شیطان‌پرستی لاویی
شیطان پرستی دینی
شرپرستان
آشنایی با شیطان پرستی
تعریف کلی
آشنایی گذرا با «آنتوان لاوی»
شیطان پرستی گوتیک
بسترهای شیطان پرستی در غرب
تعریف شیطان از زبان خودش
انواع و اقسام دام های شیطان در محضر حضرت یحیی(ع)
علل گرایش به شیطان پرستی
علل گرایش برخی از جوانان به برخی گروههای نوپدید از جمله شیطان پرستی چیست؟
هدف از وجود شیطان چیست؟
چه عوامل دیگری در گرایش به شیطان پرستی موثر است؟
اعتقاد به نیروی شیطان نیز در این بین نقش مهمی دارد؟
این سودهای سرشار، در دیگر کشورها نیز با استقبال مواجه شد؟
شیطان پرستی و گرایش به آن علل مختلفی دارد، نقش فطرت انسان را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌ کنید؟
از وی‍‍ژگی های بارز شیطان پرستی در ایران و تفاوت شیطان پرستان در ایران با سایر کشورها بگویید؟
ریشه‌ های شیطان‌ گرایی در عرفان یهود
نگرش اسلامی در این زمینه متفاوت است؟
کدام نهادها و سازمان ‌ها (اعم از رسمی یا غیر رسمی) مسئول و نقش بازدارنده را در گرایش به این امر دارند؟
از چه سازوکارهایی می‌توان برای مهار این نحله فکری استفاده کرد؟
چرا نسبت به پیامدهای نا مطلوب این تفکرات در کشور اطلاع رسانی نمی‌ شود؟
تعریف شیطان
ابزارهای شیطان برای گمراهی بشر
آثار اطاعت از شیطان
گسترش منکرات، راهکاری شیطانی
راهکارهای مختلف شیطان برای انحراف فرد و جامعه
شایعه، گناهی نابخشودنی
اخوان شیطان و ردپای فرنگیان
تحریف ادیان آسمانی
عمد و سهو در تحریف ادیان
دو نمونه از انحراف در صدر اسلام
گوشه نشینی؛ تفکری انحرافی و باطل
دو منشا اصلی تحریف و انحراف
ثروت و قدرت؛ طعمه شیادان و مدعیان عرفان
ردپای استعمار در عرفان سازی و ترویج صوفی گری
معنویات و ردپای استعمار در عرفانسازی و ترویج صوفی گری
آشنایی با کتب و عبادتگاه شیطان‌پرستان
معرفی کشورهای دارای گروههای شیطان‌پرستی:
تبلیغات سیاسی شیطان‌پرستان
سیاست اسرائیل:
بررسی علل جذب و گرایش به فرقه های شیطانی
نمادسازی وسیع و ترویج آن در حوزه فرهنگ عمومی
مدل زندگی نامناسب و میل به اعتراض
هیجان
فطرت ناکام
شیطان درون
ارزشهای شیطانگرایان
قدرت
آموزه‏ها و آموزگاران جریان‏های شیطانی
کودکی پراز جن و افسانه
جوانی با توهم های بی پایان
حلقه جادوگری تشکیل میشود
اسقف کلیسای شیطان
انجیل سیاه
مکتب شیطان
بررسی توهین به امام علی نقی(ع)
«شیطان پرستان» به جان گربه‌های سیاه افتادند
رواج شیطان پرستی در ایران
قربانی کردن انسان ها در آیین کثیف شیطان پرستی
مفاهیم رازآلود داستان پینوکیو
منشاء داستان پینوکیو
تحلیل فیلم
پیدایش پینوکیو
آیا این ستاره همان صبح ستاره ی مقدس فراماسونریست؟
وسوسه ی شهرت و ثروت
وسوسه ی لذتهای مادی
آغاز مسیر تعالی
سخن پایانی
شیطان پرستان از کجا می آیند؟
فلسفه و اندیشه سیاسی - اجتماعی غرب
خشونت و باز تولید توحش در غرب
پیوستگی فرهنگ زندگی آمریکایی با منافع ملی آمریکا
فقدان هویت و الگوی انسان غربی
خالی بودن جامعه غربی از دین و معنا
سوداگری های سودجویان
ارتباط بین شیطان پرستی و یهودیت و صهیونیسم
نمادهای شیطان پرستی
منابع و پی نوشتها