معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب راهنمای زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 16:11:12
کد خبر: 013447
کتاب راهنمای زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری


کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری تألیف آقایان علی قربانی و فرحبد محمدی، به عنوان منبع درسی زبان تخصصی رشته‌های مهندسی عمران - عمران و عمران - نقشه برداری، مهندسی مدیریت پروژه در دانشگاه پیام نور است. ترجمه‌ی این کتاب با توجه به لغات تخصصی فراوان، اهمیت فراگیری آن در آزمون کارشناسی ارشد و عدم وجود راهنمای مناسب برای دانشجویان و مهندسان گرامی از جانب مترجم صورت پذیرفته است.

ترجمه‌ی کتاب راهنمای زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری بسیار روان و به صورت جمله به جمله است که خواندن آن را برای همگان آسان می‌کند.

در بخشی از متن این کتاب ‌می‌خوانید:

نگاه کوتاهی (برداشت کلی) بر صنعت ساخت و ساز.

The construction industry is vast and varied

صنعت ساخت و ساز (ساختمان) گسترده و متنوع است.

Just take a look around from homes to highways to hospitals and you see the results of this industry

فقط با یک نگاه به اطراف خانه‌ها، بزرگراه‌ها و بیمارستان‌ها می‌توانید نتایج این صنعت را ببینید.

Starting with the need for shelter, we first built primitive huts and houses

با احساس نیاز به (برای) سرپناه، ما اولین خانه‌ها و کلبه‌های اولیه را ساختیم.

Then we constructed buildings for assembly and churches and mosques in which to worship

سپس ما ساختمان‌های مجامع و کلیساها و مساجد که در آن به عبادت بپردازند را احداث کردیم (پیاده کردیم).

As our needs expanded, so did our building capabilities